Monitorul Oficial, Partea I – 13 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 260/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinatie agricola, in suprafata totala de 73,7  ha,  din  domeniul  privat al  statului  si  din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier  proprietate  publica  a  statului  si  in administrarea  Regiei  Nationale  a  Padurilor  — Romsilva 
 • Hotararea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., aflata  sub  autoritatea  Ministerului  Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri  
 • Hotararea Guvernului nr. 355/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „IOR” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 358/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Radioactiv Mineral” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 
 • Ordinul nr. 252/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru in port si de inregistrare a muncitorilor portuari    
 • Ordinul nr. 337/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010 

Monitorul Oficial nr. 261/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 119 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si art. 278 1 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 121 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
 • Decizia nr. 125 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 164 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, ale art. 305 din Codul de procedura civila si ale art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 168 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) lit. a), p) si r) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 214 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil si art. 589 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 242 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 10 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial nr. 262/2011, Partea I

 • Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
 • Decretul nr. 427/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
 • Hotararea nr. 6/2011 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Hotararea nr. 7/2011 a Camerei Deputatilor privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor
 • Hotararea Guvernului nr. 366/2011 privind modificarea art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”
 • Hotararea Guvernului nr. 367/2011 privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” — S.A.
 • Hotararea Guvernului nr. 370/2011 privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Serviciului Roman de Informatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close