Monitorul Oficial, Partea I – 14 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 263/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Decizia nr. 49/2011 a Primului-Ministru privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
 • Ordinul nr. 249/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind inspectia, supravegherea tehnica si certificarea navelor maritime care arboreaza pavilionul roman si efectueaza voiajuri internationale
 • Ordinul nr. 508/C/2011 al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

Monitorul Oficial nr. 264/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 158 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 190 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I1 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 192 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 197 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
 • Decizia nr. 198 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 si art. 1021 din Codul civil
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 203 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 si art. 1021 din Codul civil, precum si a celor ale art. 24 si art. 25 din Legea locuintei nr. 114/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 213 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala
 • Ordinul nr. 74/2011 al ministrului administratiei si internelor privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor

Monitorul Oficial nr. 265/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductiva, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotararile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 219 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • Hotararea Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei
 • Hotararea Guvernului nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
 • Hotararea Guvernului nr. 377/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011
 • Ordinul nr. 78/2011 al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 69/2011
 • Decizia nr. 82/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare — START, aprobata rin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011
 • Ordinul nr. 333/2011 al ministrului afacerilor externe privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
 • Ordinul nr. 1.957/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Decizia nr. 245/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia nr. 267/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea numirii directorului general al Societatii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE — S.R.L. si a reluarii activitatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close