Regulamentul nr. 328/2011 privind statisticile europene referitoare la sanatatea publica

REGULAMENTUL (UE) NR. 328/2011 AL COMISIEI
din 5 aprilie 2011
de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca, in ceea ce priveste statisticile privind cauzele de deces

publicat in JOUE L90 din 6 aprilie 2011

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca, in special articolul 9 alineatul (1), intrucat:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 stabileste un cadru comun pentru producerea sistematica de statistici europene referitoare la sanatatea publica si la sanatatea si securitatea in munca.

(2) In conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, sunt necesare masuri de punere in aplicare pentru specificarea datelor si metadatelor care urmeaza a fi furnizate privind cauzele de deces mentionate in anexa III la regulamentul respectiv si pentru a stabili perioadele de referinta si intervalele pentru furnizarea acestor date.

(3) Datele confidentiale transmise de statele membre Comisiei (Eurostat) ar trebui tratate in conformitate cu principiul confidentialitatii statistice, astfel cum este prevazut in Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene si in Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date.

(4) O analiza costuri-beneficii a fost realizata si evaluata in conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

(5) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1. Domeniul de aplicare
Statisticile europene in domeniul cauze de deces se refera la toate decesele inregistrate si copiii nascuti morti din fiecare stat membru, facandu-se distinctie intre rezidenti si nerezidenti.

Articolul 2. Definitii
In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
(a) prin „deces” se intelege disparitia permanenta a tuturor semnelor de viata in orice moment dupa nasterea unui copil viu (incetarea post natala a functiilor vitale fara capacitatea de resuscitare). Aceasta definitie exclude copiii nascuti morti;
(b) prin „copil nascut mort” se intelege moartea fetala, si anume moartea inainte de expulzarea completa sau extragerea completa din corpul mamei a unui produs de conceptie, indiferent de durata sarcinii. Decesul este indicat de faptul ca, dupa aceasta separare de corpul mamei, fetusul nu respira si nu arata niciun semn de viata, cum ar fi batai de inima, puls al cordonului ombilical sau contractii efective ale unui muschi supus actiunii vointei;
(c) prin „varsta gestationala” se intelege durata gestatiei, calculata din prima zi a ultimului ciclu menstrual normal. Varsta gestationala se exprima in zile sau saptamani implinite;
(d) prin „deces neonatal” se intelege decesul care survine in cursul primelor 28 de zile de viata implinite (zilele 0-27);
(e) prin „paritate” se intelege numarul de nasteri vii sau copii nascuti morti (0, 1, 2, 3 sau mai multe cazuri anterioare de nasteri vii sau copii nascuti morti);
(f) prin „alte decese” se intelege decesul care survine dupa perioada de deces neonatal, calculand dupa cea de-a 28-a zi de viata implinita;
(g) prin „cauza principala a decesului” se intelege boala sau vatamarea care a declansat succesiunea de evenimente morbide care au provocat direct decesul sau circumstantele accidentului sau ale actului de violenta care au produs vatamarea ce a condus la deces;
(h) prin „rezident” se intelege ca avand „resedinta obisnuita” in locul in care o persoana isi petrece in mod normal perioada de odihna zilnica, independent de absentele temporare in scopul recreerii, al vacantei, al vizitelor la prieteni si rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.

Se considera ca au resedinta obisnuita in zona geografica in cauza doar persoanele care:
(i) au locuit la locul lor de resedinta obisnuita o perioada neintrerupta de cel putin 12 luni inainte de data de referinta; sau
(ii) au sosit la locul lor de resedinta obisnuita cu cel mult 12 luni inainte de data de referinta, cu intentia de a ramane pentru cel putin un an.

In cazul in care nu se pot determina circumstantele descrise la punctele (i) si (ii), „resedinta obisnuita” inseamna locul domiciliului legal sau inregistrat.

Articolul 3. Date necesare
Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) lista variabilelor expuse in anexa. Atunci cand este posibil, datele privind cauzele de deces pentru rezidentii care decedeaza in strainatate se includ in statistici.
Pentru copiii nascuti morti se aplica cel putin unul dintre cele trei criterii de raportare in urmatoarea ordine: (1) greutatea la nastere; (2) varsta gestationala; si (3) lungimea de la crestet- calcaie. Culegerea datelor se limiteaza la urmatoarele grupuri:
(a) greutatea la nastere de la 500 g la 999 g sau, cand greutatea la nastere nu se aplica, varsta gestationala de la 22 la 27 saptamani implinite sau, cand niciuna dintre cele doua nu se aplica, lungimea de la crestet la calcaie de la 25 la 34 cm (variabila 9); si
(b) greutatea la nastere de 1.000 g sau mai mare sau, cand greutatea la nastere nu se aplica, varsta gestationala peste 27 saptamani implinite sau, cand niciuna dintre cele doua nu se aplica, lungimea de la crestet la calcaie peste 35 cm (variabila 10).

Articolul 4. Perioada de referinta
Perioada de referinta este anul calendaristic.
Statele membre transmit datele specificate in prezentul regulament Comisiei (Eurostat) in termen de 24 de luni de la incheierea anului de referinta.
Primul an de referinta este anul 2011.

Articolul 5. Metadate
Informatii relevante, inclusiv informatii privind diferentele nationale in ceea ce priveste definitiile, nivelul de detaliu al datelor, clasificarea internationala a bolilor (CIB) a OMS, sistemul de revizuire si de actualizare utilizat si sistemele pentru codificarea automata, precum si informatiile despre selectarea si modificarea cauzei principale a decesului se transmit de catre statele membre Comisiei (Eurostat).

Articolul 6. Furnizarea de date si metadate catre Comisie (Eurostat)
Statele membre furnizeaza datele agregate sau microdatele (finalizate, validate si acceptate) si metadatele solicitate prin prezentul regulament in conformitate cu un standard de schimb de date specificat de Comisie (Eurostat). Datele si metadatele se furnizeaza Eurostat prin punctul unic de acces.

Articolul 7. Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 aprilie 2011.

Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel BARROSORO

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close