Ordinul privind taxa de poluare a fost modificat de ANAF

In Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 1957/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

In baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin HG nr. 686/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din HG nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule“ se modifica dupa cum urmeaza:

a) La capitolul I punctul 1.3, litera a) va avea urmatorul cuprins:

„a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania, sa repuna in circulatie un autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau sa reintroduca in parcul auto national un autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei“.

b) Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima inmatriculare in Romania, la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau la reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national“.

c) La capitolul II, punctul 2.12 va avea urmatorul cuprins:

„2.12. Taxa pe poluare calculata de organul fiscal prin decizia comunicata contribuabilului se achita in conditiile prevazute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada platii taxei se prezinta autoritatii competente pentru inmatricularea autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei“.

d) La anexa nr. 2, nota de subsol va avea urmatorul cuprins:

„*) Se completeaza cu:

I – solicitare initiala de stabilire a taxei pe poluare in vederea primei inmatriculari in Romania;

R – pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii; sau

RI – pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit valoarea reziduala a taxei.“

2. Anexa nr. 2 „Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule“ se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule“ se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 4 „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing“ se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

In Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0 puteti vizualiza forma consolidata/actualizata a Ordinului nr. 986/2008 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close