Monitorul Oficial, Partea I – 21 Aprilie 2011

Monitorul Oficial nr. 279/2011, Partea I

 • Hotarare Guvernului nr. 385/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial nr. 280/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 103 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 75 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 122 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)—(4) si ale art. 34 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 82 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 123 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) lit. n) si alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 151 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. g) si art. 45 alin. (7) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 166 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, precum si ale art. 164 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 234 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 271 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întai din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 284 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 4, art. 62, 63, 66, 78, 87 si 88 din Codul de procedura penala
 • Hotararea Guvernului nr. 187/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi

Monitorul Oficial nr. 281/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 383 din 23 martie 2011 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 referitor la art. 16 alin. (1), pct. 9 referitor la art. 31 alin. (1), pct. 25, pct. 37 referitor la art. 72 alin. (5), pct. 40 referitor la art. 79 alin. (4), pct. 51 referitor la art. 94 alin. (2), pct. 52, 66, 70, 75, 78, 84 si art. II alin. (1) din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum si a legii in ansamblul sau
 • Hotararea Guvernului nr. 342/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei — Pantelimon, tronsonul Universitate — Pantelimon”
 • Hotararea Guvernului nr. 388/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
 • Ordinul nr. 2.116/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului Cladire primarie, din Str. Principala nr. 206, satul/comuna Aita Mare, judetul Covasna
 • Ordinul nr. 301/2011 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general si din Registrul special al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale ING CREDIT IFN — S.A.

Monitorul Oficial nr. 282/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 10/2011 a Camerei Deputatilor pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene
 • Decretul nr. 446/2011pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
 • Decretul nr. 447/2011 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
 • Hotararea Guvernului nr. 386/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar „10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Ordinul nr. 89/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolasi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 66/2011
 • Ordinul nr. 213/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
 • Ordinul nr. 1.977/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
 • Circulara nr. 14/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 martie—23 aprilie 2011
 • Hotararea nr. 202/2011 a Camerei Auditorilor Financiari privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Monitorul Oficial nr. 283/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 9/2011 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Hotararea Guvernului nr. 402/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar „10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Regulament BNR nr. 1/2011 de modificare a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

Monitorul Oficial nr. 284/2011, Partea I

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • Hotararea Guvernului nr. 241/2011 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Romania si Ministerul Muncii si Asigurarilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010
 • Protocol de cooperare intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Romania si Ministerul Muncii si Asigurarilor Sociale din Republica Cipru
 • Ordinul nr. 518/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica — ICI Bucuresti

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close