Monitorul Oficial, Partea I – 5 Mai 2011

Monitorul Oficial nr. 308/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 416/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „ROMAERO” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 419/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala a Uraniului — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 420/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala a Huilei — S.A. Petrosani, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Monitorul Oficial nr. 309/2011, Partea I

 • Legea nr. 55/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2010
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri
 • Decretul nr. 450/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si marfuri, semnat laBucuresti la 12 iulie 2010
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 118 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 207 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Hotararea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodarirea apelor
 • Ordinul nr. 96/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea componentei, organizarii si functionarii Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc
 • Ordinul nr. 344/2011 al ministrului sanatatii pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.290/2006
 • Ordinul nr. 4.033/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior — examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie
 • Ordinul nr. 4.061/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011—2012
 • Lista nr. 7/2011 a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale

Monitorul Oficial nr. 310/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 29/2011 a Senatului privind completarea alin. (2) al art. 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005
 • Ordinul nr. 1.274/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire
 • Ordinul nr. 515/2011 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu

Monitorul Oficial nr. 311/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 357/462/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010
 • Ordinul nr. 1.925/2011 al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010
 • Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobilare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close