Monitorul Oficial, Partea I – 9 Mai 2011

Monitorul Oficial nr. 316/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 si art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Hotararea Guvernului nr. 427/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economica, semnat la Astana la 2 martie 2010
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economica
 • Ordinul nr. 1.073/79/2011 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, targurilor, oboarelor si a burselor de marfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
 • Ordinul nr. 1.298/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007
 • Regulamentul nr. 2/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
 • Regulamentul nr. 3/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
 • Regulamentul nr. 4/2011 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata
 • Hotararea nr. 1/2011 al Colegiului National al Asistentilor Sociali privind luarea in evidenta Colegiului National al Asistentilor Sociali a persoanelor prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

Monitorul Oficial nr. 317/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 205 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 255 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) teza a doua si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 260 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 295 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 404¹ si ale art. 404² din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 325 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) lit. a) si ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 360 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 369 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1, art. 31 si art. 34 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 374 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 375 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial nr. 318/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 340/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman in domeniul public al comunei Nanov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov
 • Ordin nr. 1453/M34/18769/10161/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura Comisiei centrale de contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si structura comisiilor de contestatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii
 • Sentinta civila nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curtii de Apel Cluj – Sectia comerciala, de contecios administrativ si fiscal

Monitorul Oficial nr. 319/2011, Partea I

 • Hotarare Guvernului nr. 415/2011 privind modificarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la imbunatatirea mediului de afaceri, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 803/2001
 • Hotarare Guvernului nr. 417/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotarare Guvernului nr. 418/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala “Constructii Aeronautice” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotarare Guvernului nr. 440/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru comuna Baru, judetul Hunedoara
 • Decizia nr. 57/2011 a Primului-Ministru privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Kaitor Mihaela-Ioana a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National
 • Decizia nr. 2/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a calcarului din perimetrul Varghis
 • Ordinul nr. 385/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate in camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de acestea, in alte unitati sanitare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close