Monitorul Oficial, Partea I – 10 Mai 2011

Monitorul Oficial nr. 320/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 95 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 137 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) si (3) si ale art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, precum si ale pct. 17 lit. a) din anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
 • Opinie concurenta
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 147 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125¹ alin. (1), art. 149 si art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 51 din Legea locuintei nr. 114/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 156 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 176 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 226 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

Monitorul Oficial nr. 321/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 421/2011 privind aprobarea platii costurilor si a cotizatiilor anuale, incepand cu anul 2011, ce decurg din participarea Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor la activitatile de cooperare internationala in domeniul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor
 • Hotararea Guvernului nr. 423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Decizia nr. 1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

Monitorul Oficial nr. 322/2011, Partea I

 • Legea nr. 62/2011 dialogului social
 • Decretul nr. 460/2011 privind promulgarea Legii dialogului social
 • Hotararea Guvernului nr. 401/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Decizia nr. 58/2011 a Primului-ministru privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro
 • Ordinul nr. 85/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
 • Ordinul nr. 91/2011 al presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005—2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilormanagerdin sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2011
 • Ordinul nr. 422/2011 al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, a operatiunii de export a unei masini de alezatsi frezat orizontala model BMT 150 CNC catre firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, India

Monitorul Oficial nr. 323/2011, Partea I

 • Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 • Decretul nr. 461/2011 pentru promulgarea Legii privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 • Decretul nr. 456/2011 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu insemn de razboi
 • Hotararea Guvernului nr. 395/2011 privind realizarea programului national de interes strategic „Transportor blindat pentru trupe 8×8”
 • Hotararea Guvernului nr. 399/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul nr. 1.237/1.937/2011 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 „Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate in cadrul axei prioritare 6 «Asistenta tehnica»” la Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007—2013

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close