Avocatul Poporului nu va sesiza Curtea Constitutionala pe Legea profesiei de avocat

feature photo

Avocatul Poporului a refuzat solicitarea Decanului Baroului Bucuresti, Ion Ilie-Iordachescu de a sesiza Curtea Constitutionala privind neconstitutionalitatea art. 69 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 a profesiei de avocat modificata prin art. I pct. 40 din Legea nr. 270/2010.

”Prin petitia inregistrata la institutia Avocatul Poporului sub nr. 2683 din 8 aprilie 2011 si analizata in contextul ari. 16 alin. (1), ari. 20 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutia Romaniei, privind egalitatea in drepturi, tratatele internationale privind drepturile omului, respectiv munca si protectia sociala a muncii, solicitati institutiei Avocatul Poporului sa invoce exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 69 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, modificata prin Legea nr. 270/2010″ apreciind ca, dispozitiile legale invocate contravin art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutia Romaniei, privind egalitatea in drepturi, tratatele internationale privind drepturile omului, respectiv munca si protectia sociala a muncii.

In ceea ce priveste solicitarea formulata de dumneavoastra opinam ca. dispozitiile art. 69 alin. O) din Legea nr. 51/1995 modificate prin art. I pct. 40 din Legea nr. 270/2010 [devenire prin republicare art. 85 alin. (3) din lege] nu creeaza privilegii sau discriminari si nu contravin principiului constitutional potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice.

De asemenea, consideram ca, textele legale indicate nu contravin dispozitiilor constitutionale potrivit carora, salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala (privind securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege) si nici principiului constitutional potrivit caruia drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte (in ipoteza existentei unor neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, avand prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile).

Pe cale de consecinta, apreciem ca, nu se impune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale mentionate de dumneavoastra.

Multumindu-va pentru faptul ca ati apelat la institutia Avocatul Poporului, folosesc acest prilej, pentru a va asigura, stimate domnule decan, de inalta mea consideratie.”

Sursa: Baroul Bucuresti

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close