Monitorul Oficial, Partea I – 23 Mai 2011

Monitorul Oficial nr. 355/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 274 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 335 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. b) si e) si a dispozitiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 338 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 340 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 352 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (1) lit. b) si ale art. 78 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 354 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 433 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 519 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 si art. 145 din OrdonantaGuvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 523 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Monitorul Oficial nr. 356/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 328 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 347 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 419 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 424 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 427 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 430 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Hotararea Guvernului nr. 491/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al comunei Lunca si in administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor
 • Ordinul nr. 98/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializata si a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici si de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, in asociere cu alti furnizori de formare infiintati potrivit legii

Monitorul Oficial nr. 357/2011, Partea I

 • Hotararea Senatului nr. 30/2011 pentru completarea Hotararii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 • Hotararea Senatului nr. 31/2011 cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulata „De la provocari la oportunitati: catre crearea unui cadru strategic comun pentru finantarea cercetarii si inovarii in UE” — COM (2011) 48 final
 • Hotararea Guvernului nr. 501/2011 privind suplimentarea bugetului Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentarii in unele proceduri judiciare
 • Ordinul nr. 322/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.190(60) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 26 martie 2010
 • Hotararea nr. 7/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat
 • Hotararea nr. 8/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative

Monitorul Oficial nr. 358/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 394 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 432 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si a ordonantei de urgenta in ansamblul sau
 • Hotararea Guvernului nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor parti din acestea, aflate in domeniul public al statului, din administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru unele centre judetene aflate in subordinea acesteia
 • Ordinul nr. 323/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.189(60) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 26 martie 2010
 • Ordinul nr. 527/2011 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate

Monitorul Oficial nr. 359/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 471/2011Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006
 • Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim
 • Hotararea Guvernului nr. 502/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regie Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al comunei Romos si in administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara
 • Hotararea Guvernului nr. 513/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al comunei Densus si in administrarea Consiliului Local al Comunei Densus, judetul Hunedoara
 • Decizia nr. 60/2011 a Primului-ministru privind incetarea exercitarii temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de catre domnul Mironescu Laurentiu
 • Decizia nr. 61/2011 a Primului-ministru privind incetarea exercitarii temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor si exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de catre domnul Dumitrana Alexandru
 • Ordinul nr. 520/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close