Monitorul Oficial, Partea I – 30 Mai 2011

Monitorul Oficial nr. 374/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 448/2011 privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a unor unitati din subordinea acestuia, prevazute in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 453/2011 privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS III)
 • Hotararea Guvernului nr. 485/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
 • Hotararea Guvernului nr. 526/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Decizia nr. 64/2011 a Primului-Ministru pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul in Romania
 • Ordinul nr. 1.460/2011 al ministrului mediului si padurilor privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza annual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor — Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.898/2010
 • Hotararea nr. 1/2011 privind informarea autoritatilor cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegatorii comunitari care au fost inscrisi in listele electorale speciale si la persoanele eligibile comunitar a caror candidatura a fost admisa de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 375/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 273 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 289 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 294 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 400 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256² alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Hotararea Guvernului nr. 312/2011 pentru aprobarea Procesului-verbal privind rezultatul controlului comun al traseului liniei de frontiera romano-ungare, in sectoarele apelor de frontiera, semnat la Bors la 13 octombrie 2010
 • Ordinul nr. 1000/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“ (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie“

Monitorul Oficial nr. 376/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 17/2011 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat
 • Hotararea Guvernului nr. 306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
 • Hotararea Guvernului nr. 547/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
 • Hotararea Guvernului nr. 548/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 74 la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
 • Ordinul nr. 218/2011 al secretarului general al Guvernului privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor fara personalitate juridica din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanteaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul nr. 380/106/2011 al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul
  ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0—12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close