Monitorul Oficial, Partea I – 1 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 382/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 469/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii in cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dambovita, Mures, Valcea si Vrancea si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
 • Ordinul nr. 4.285/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul universitar de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2011—2012
 • Decizia ICCJ nr. 9 din 15 noiembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 383/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 488 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 1 raportat la art. 146 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 490 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 alin. 2, 4 si 6 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 514 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 515 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 516 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 522 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 526 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 527 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211 alin. 1 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 529 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Codul de procedura penala
 • Circulara nr. 18/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 384/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernulu nr. 495/2011 privind rechemarea si numirea unui consul general
 • Hotararea Guvernulu nr.496/2011 privind rechemarea si numirea unui consul general
 • Hotararea Guvernulu nr. 497/2011 privind numirea unui consul general
 • Ordinul nr. 862/547/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti, pe baza clasificarii spitalelor in functie de competenta
 • Ordinul nr. 864/538/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012
 • Ordinul nr. 865/539/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
 • Ordinul nr. 866/540/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
 • Lista asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care beneficiaza de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea in anul 2011, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si a cuantumului acestora

Monitorul Oficial nr. 385/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 867/541/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
 • Ordinul nr. 868/542/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
 • Ordinul nr. 870/544/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
 • Ordinul nr. 545/2011 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind metodologia de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
 • Ordinul nr. 546/2011 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurari de sanatate a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close