Monitorul Oficial, Partea I – 2 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 386/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 531/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Editura Didactica si Pedagogica”
 • Hotararea Guvernului nr. 534/2011 privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate platii contributiilor de asigurari sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Ordinul nr. 109/2011 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere
 • Ordinul nr. 110/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program
 • Ordinul nr. 371/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare — ARSVOM
 • Ordinul nr. 2.146/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.147/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
 • Regulamentul nr. 3/2011 al Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despagubiri la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
 • Ordinul nr. 527/2011 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia

Monitorul Oficial nr. 387/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 35/2011 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 189 din 10 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 277 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 lit. a) teza a doua din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 280 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 282 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 327 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 343 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza intai, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) si (3) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 51 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 455 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 471 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 si art. 160 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 472 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 347 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial nr. 388/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 494/2011 privind infiintarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica — CERT-RO
 • Hotararea Guvernului nr. 550/2011  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „IAR” — S.A. Brasov, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Guvernului nr. 551/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. Bucuresti, Sucursala de Transport Cluj si Sucursala de Transport Craiova
 • Ordinul nr. 119/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor

Monitorul Oficial nr. 389/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 697/112/2011 al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close