Monitorul Oficial, Partea I – 3 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 390/2011, Partea I

 • Hotararea Parlamentului nr. 9/2011 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman
 • Hotararea Guvernului nr. 535/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordinul nr. 354/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
 • Ordinul nr. 358/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Evaluarii de securitate portuara a Portului Sulina, apartinand A.S.P.L. Sulina — S.R.L.
 • Ordinul nr. 494/2011 al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat tip AFP — 230 CNC catre firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510
 • Ordinul nr. 834/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza
 • Ordinul nr. 2.151/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind inscrierea pe documente a numarului de inregistrare ca operator de date cu caracter personal

Monitorul Oficial nr. 391/2011, Partea I

 • Hotararea Parlamentului nr. 4/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
 • Hotararea Parlamentului nr. 5/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2009 privind aprobarea componentei Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO
 • Hotararea Parlamentului nr. 6/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2009 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei
 • Hotararea Parlamentului nr. 7/2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 20/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare
 • Hotararea Parlamentului nr. 8/2011 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
 • Hotararea Parlamentului nr. 10/2011 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor Curtii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009
 • Hotararea Parlamentului nr. 11/2011 pentru abrogarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Romaniei
 • Hotararea Guvernului nr. 498/2011 pentru aprobarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011—2014

Monitorul Oficial nr. 392/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 12/2011 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010
 • Hotararea Guvernului nr. 549/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si gospodarirea apelor
 • Decizia nr. 102/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002—2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
 • Ordinul nr. 1.461/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.770/2010
 • Hotararea nr. 355/2011 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Monitorul Oficial nr. 393/2011, Partea I

 • Hotararea nr. 3/2011 a Parlamentului pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea nationala
 • Decretul nr. 520/2011 pentru numirea unui membru al Guvernului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 412 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 262, art. 264 si art. 275—278 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 467 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 alin. 3 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 468 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. 2 si art. 215 1 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 475 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 alin. 2, 4 si 5 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 517 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 si art. 224 alin. 3 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 528 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 3 alin. 1 lit. a) si art. 86 4 alin. 2 din Codul penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 532 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 1 alin. 1 si 2 si art. 91 2 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
 • Ordinul nr. 346/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2011 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • Ordinul nr. 4.345/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat — 2011
 • Decizia nr. 382/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ARTMA BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
 • Decizia nr. 383/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale CLAR BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close