Monitorul Oficial, Partea I – 6 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 394/2011, Partea I

 • Decretul nr. 516/2011 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Ofiter
 • Hotararea Guvernului nr. 545/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

Monitorul Oficial nr. 395/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 124/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011—2014, „Agricultura si Dezvoltare Rurala — Orizont PAC 2020”
 • Ordinul nr. 130/2011 al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI
 • Ordinul nr. 807/2011 al ministrului sanatatii privind aprobarea tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici efectuate de catre Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
 • Ordinul nr. 1.535/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finantate in cadrul Programului de cooperare interregionala INTERREG IV C

Monitorul Oficial nr. 396/2011, Partea I

 • Legea nr. 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Decretul nr. 517/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Ordonanta de urgenta nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de benzina, motorina si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati
 • Decizia nr. 3/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Sacuieu
 • Decizia nr. 5/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuartifer din perimeterul Strenita
 • Decizia nr. 103/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
 • Ordinul nr. 433/2011 al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 si 12 aprilie 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale in textul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010
 • Ordinul nr. 1.389/2.036/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica” al axei prioritare „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007—2013
 • Ordinul nr. 2.014/2011 al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
 • Decizia nr. 399/2011 a Consiliului National al Audiovizualului privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la data de 26 iunie 2011
 • Decizia nr. 381/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER — S.R.L.
 • Hotararea nr. 2.018/2011 a Consiliului de Mediere privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
   

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close