Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru laptopuri

DECIZIA COMISIEI din 6 iunie 2011
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru laptopuri

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica, in special articolul 8 alineatul (2),
dupa consultarea Comitetului pentru etichetare ecologica al Uniunii Europene,

intrucat:
(1) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologica a UE poate fi acordata produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata intregului lor ciclu de viata.
(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.
(3) Decizia 2001/687/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice si cerintele aferente de evaluare si verificare pentru calculatoarele portabile. in urma revizuirii criteriilor stabilite in decizia respectiva, Decizia 2005/343/CE a Comisiei a stabilit criterii revizuite care sunt valabile pana la 30 iunie 2011.
(4) Criteriile respective au facut obiectul unei revizuiri suplimentare in lumina evolutiilor tehnologice. In plus, in 2006 a fost incheiat acordul intre Guvernul Statelor Unite ale Americii si Comunitatea Europeana (denumit in continuare „acordul”), aprobat prin Decizia 2006/1005/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificata prin Decizia 2010/C 186/1 din 12 august 2009 a autoritatilor administrative, in temeiul Acordului intre Guvernul Statelor Unite ale Americii si Comunitatea Europeana privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienta energetica a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificatiilor pentru computere prevazute in partea VIII a anexei C la acord (denumita in continuare „ENERGY STAR v5.0”), prin care se stabilesc criteriile pentru eticheta Energy Star.
(5) Aceste noi criterii, precum si cerintele de evaluare si de verificare aferente, trebuie sa fie valabile o perioada de trei ani de la data adoptarii prezentei decizii.
(6) Decizia 2005/343/CE trebuie inlocuita din motive de claritate.
(7) Trebuie sa se acorde o perioada de tranzitie producatorilor ale caror produse au primit eticheta ecologica pentru calculatoare portabile pe baza criteriilor stabilite in Decizia 2005/343/CE, astfel incat acestia sa aiba suficient timp sa isi adapteze produsele in vederea indeplinirii criteriilor si cerintelor revizuite. De asemenea, producatorii trebuie sa poata depune cereri in temeiul criteriilor stabilite in Decizia 2005/343/CE sau in temeiul criteriilor stabilite in prezenta decizie pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.
(8) Masurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului infiintat in temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Categoria de produse „laptopuri” cuprinde aparate care prezinta urmatoarele caracteristici:
(a) realizeaza operatiuni logice si prelucreaza date, fiind special concepute pentru a fi portabile si pentru a putea functiona un timp indelungat cu sau fara o conexiune directa la o sursa de curent alternativ;
(b) sunt echipate cu un ecran integrat si pot functiona pe baza unei baterii integrate sau a altei surse portabile de alimentare. Daca un laptop este livrat cu o sursa externa de alimentare, aceasta sursa de alimentare este considerata ca facand parte din laptop.RO 7.6.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148/5
(2) In scopul prezentei decizii, computerele personale tip tableta, care pot fi echipate cu ecrane tactile, pe langa sau in loc de alte dispozitive de intrare, sunt considerate laptopuri.
(3) Ramele foto digitale nu sunt considerate laptopuri in scopul prezentei decizii.

Articolul 2
Pentru a primi eticheta ecologica a UE in temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un articol trebuie sa se incadreze in categoria de produse „laptopuri” definita la articolul 1 din prezenta decizie si sa respecte criteriile ecologice, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente stabilite in anexa la prezenta decizie.

Articolul 3
Criteriile pentru categoria de produse „laptopuri”, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente sunt valabile timp de trei ani de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 4
In scopuri administrative, numarul de cod atribuit categoriei de produse „laptopuri” este „018”.

Articolul 5
Decizia 2005/343/CE se abroga.

Articolul 6
(1) Prin derogare de la articolul 5, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se incadreaza in categoria de produse „calculatoare portabile”, definita in Decizia 2005/343/CE, depuse inainte de data adoptarii prezentei decizii se evalueaza in conformitate cu conditiile stabilite in Decizia 2005/343/CE.
(2) Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse care se incadreaza in categoria de produse „laptopuri” depuse dupa data adoptarii prezentei decizii dar pana cel tarziu la 30 iunie 2011 se pot baza fie pe criteriile stabilite in Decizia 2005/343/CE, fie pe criteriile stabilite in prezenta decizie.
Respectivele cereri sunt evaluate in functie de criteriile pe baza carora au fost elaborate.
(3) In cazul in care eticheta ecologica a UE se acorda in baza unei cereri evaluate in conformitate cu criteriile stabilite in Decizia 2005/343/CE, eticheta ecologica respectiva poate fi utilizata timp de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 7
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 6 iunie 2011.

Decizia a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148 din 7 iunie 2011.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close