Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru surse de lumina

DECIZIA COMISIEI din 6 iunie 2011
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru surse de lumina

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica, in special articolul 8 alineatul (2),
dupa consultarea Comitetului pentru etichetare ecologica al Uniunii Europene,

intrucat:
(1) In temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologica a UE poate fi acordata produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata intregului lor ciclu de viata.
(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.
(3) Decizia 2002/747/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice si cerintele aferente de evaluare si verificare pentru becurile electrice. Aceste criterii sunt valabile pana la 31 august 2011.
(4) Criteriile respective au facut obiectul unei revizuiri in lumina evolutiilor tehnologice. in urma aceste revizuiri, este necesar sa se modifice definitia produsului si sa se schimbe denumirea categoriei de produse. Aceste noi criterii, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente trebuie sa fie valabile o perioada de doi ani de la data adoptarii prezentei decizii.
(5) Din motive de claritate, Decizia 2002/747/CE trebuie inlocuita.
(6) Trebuie sa se acorde o perioada de tranzitie producatorilor ale caror produse au primit eticheta ecologica pentru becuri electrice pe baza criteriilor stabilite in Decizia 2002/747/CE, astfel incat acestia sa aiba suficient timp sa isi adapteze produsele in vederea indeplinirii criteriilor si cerintelor revizuite. De asemenea, producatorii trebuie sa poata depune cereri in temeiul criteriilor stabilite in Decizia 2002/747/CE sau in temeiul criteriilor stabilite in prezenta decizie pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.
(7) Masurile prevazute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului infiintat in temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Categoria de produse denumita „surse de lumina” cuprinde toate sursele de lumina cu fluxul luminos ? 60 si ? 12 000 lumeni pentru aplicatii de iluminat general, cu conexiune directa sau indirecta la reteaua publica de distributie a energiei electrice, echipate cu un soclu de lampa mentionat in EN 60061 si concepute pentru a produce o radiatie vizibila.
(2) Urmatoarele tipuri de surse de lumina nu sunt incluse in aceasta categorie de produse: lampi directionale, lampi cu descarcare de intensitate ridicata, lampi colorate, lampi pentru proiectoare, lumini pentru fotografiat, tuburi pentru solare, sisteme pe baza de baterii si alte surse de lumina care nu sunt destinate aplicatiilor de iluminat general. Urmatoarele tipuri de surse de lumina nu sunt incluse in aceasta categorie de produse daca nu sunt alimentate direct de la reteaua de energie electrica: lampile fluorescente compacte integrale, lampile cu filament, lampile cu LED-uri.

Articolul 2
Pentru a primi eticheta ecologica a UE in temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, o sursa de lumina trebuie sa se incadreze in categoria de produse „surse de lumina” definita la articolul 1 din prezenta decizie si sa respecte criteriile, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente stabilite in anexa la prezenta decizie.

Articolul 3
Criteriile pentru categoria de produse „surse de lumina”, precum si cerintele de evaluare si verificare aferente sunt valabile timp de doi ani de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 4
In scopuri administrative, numarul de cod atribuit categoriei de produse „surse de lumina” este „008”.

Articolul 5
Decizia 2002/747/CE se abroga.

Articolul 6
(1) Prin derogare de la articolul 5, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se incadreaza in categoria de produse „becuri electrice” depuse inainte de data adoptarii prezentei decizii se evalueaza in conformitate cu conditiile stabilite in Decizia 2002/747/CE.RO 7.6.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148/13.
(2) Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse care se incadreaza in categoria de produse „surse de lumina” depuse dupa data adoptarii prezentei decizii, dar pana cel tarziu la 31 august 2011, se pot baza fie pe criteriile stabilite in Decizia 2002/747/CE, fie pe criteriile stabilite in prezenta decizie.
(3) Respectivele cereri sunt evaluate in functie de criteriile pe baza carora au fost elaborate.
(4) In cazul in care eticheta ecologica a UE se acorda in baza unei cereri evaluate in conformitate cu criteriile stabilite in Decizia 2002/747/CE, eticheta ecologica a UE respectiva poate fi utilizata timp de 12 luni de la data adoptarii prezentei decizii.

Articolul 7
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 6 iunie 2011.

Decizia a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148 din 7 iunie 2011.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close