Monitorul Oficial, Partea I – 9 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 404/2011, Partea I

 • Legea nr. 93/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
 • Decretul nr. 550/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
 • Legea nr. 94/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • Decretul nr. 551/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
 • Legea nr. 95/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
 • Decretul nr. 552/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
 • Legea nr. 96/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
 • Decretul nr. 553/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
 • Hotararea Guvernului nr. 567/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2011

Monitorul Oficial nr. 405/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 565/2011  pentru  modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor 
 • Hotararea Guvernului nr. 566/2011  pentru  modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare

Monitorul Oficial nr. 406/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 279 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 330 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. VI din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 350 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 219 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 357 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 382 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 580² din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 384 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 426 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28¹ pct. 1 lit. b) din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

Monitorul Oficial nr. 407/2011, Partea I

 • Legea nr. 83/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • Decretul nr. 540/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • Legea nr. 90/2011 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • Decretul nr. 547/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • Legea nr. 91/2011 Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
 • Decretul nr. 548/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
 • Decretul nr. 529/2011 privind rechemarea unui ambassador
 • Hotararea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 • Hotararea Guvernului nr. 571/2011  privind donarea unor bunuri mobile, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Ministerul Apararii al Ucrainei, pentru Academia Fortelor Terestre
 • Hotararea Guvernului nr. 572/2011 pentru modificarea alin. (2) si (3) ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de catre Ministerul Apararii Nationale a unei donatii de uz didactic, din partea Ministerului Apararii Nationale al Republicii Populare Chineze
 • Ordinul nr.  785/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
 • Circulara nr. 19/2011 a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint cu tema „Anul international al chimiei”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close