Monitorul Oficial, Partea I – 14 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 412/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 492/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Autostrada Lugoj — Deva”

Monitorul Oficial nr. 413/2011, Partea I

 • Legea nr. 78/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • Decretul nr. 535/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2011 privind masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • Legea nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. si „Electrica Oltenia” — S.A.
 • Decretul nr. 536/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” — S.A. si „Electrica Oltenia” — S.A.
 • Legea nr. 81/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
 • Decretul nr. 538/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
 • Decretul nr. 521/2011 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Comandor
 • Decretul nr. 522/2011 privind numirea unui procuror
 • Decretul nr. 523/2011 privind numirea unui procuror
 • Decretul nr. 524/2011 privind numirea unui procuror
 • Decretul nr. 525/2011 privind numirea unui procuror
 • Hotararea Senatului nr. 33/2011 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final
 • Hotararea Senatului nr. 34/2011 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materia parteneriatelor inregistrate COM (2011) 127 final
 • Hotararea Guvernului nr. 542/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004
 • Hotararea Guvernului nr. 563/2011 pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges
 • Hotararea Guvernului nr. 578/2011 pentru declararea ca abrogata a Hotararii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizatiei zilnice in valuta, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana si cazare, pentru politistii romani care isi desfasoara activitatea in cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) in Bosnia- Hertegovina (BiH)
 • Ordinul nr. 784/2011 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Monitorul Oficial nr. 414/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 523/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Reabilitare DN 24 limita de judet Galati/Vaslui pana la Crasna (km 51+000 — km 105+070) si DN 24B Crasna—Albita (DN 24B km 0+000 — km 47+881)”

Monitorul Oficial nr. 415/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 302/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Ordinul nr. 1.014/2011 al ministrului sanatatii privind infiintarea si functionarea Registrului national de diabet zaharat
 • Ordinul nr. 1.181/C/2011 al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune
 • Ordinul nr. 1.616/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003
 • Ordinul nr. 2.152/2011 al ministrului finantelor publice privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat

Monitorul Oficial nr. 416/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 570/2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Sanatatii, pentru Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
 • Ordinul nr. 301/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiza a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale
 • Ordinul nr. 1.011/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate
 • Ordinul nr. 4.292/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind structura anului scolar 2011—2012
 • Decizia ICCJ nr. 8 din 18 octombrie 2010
   

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close