Monitorul Oficial, Partea I – 16 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 420/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 586/2011 privind redistribuirea sumelor alocate la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantarerambursabila” in bugetul pe anul 2011 intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • Hotararea Guvernului nr. 587/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii „Varianta de ocolire Suceava”
 • Decizia nr. 203/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 139A din 3 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala
 • Decizia nr. 204/2011 a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti — Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala

Monitorul Oficial nr. 421/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 409 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17—22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Hotararea Guvernului nr. 558/2011 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Inspectoratul de Politie Judetean Iasi in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale — Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotararea Guvernului nr. 568/2011 privind acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Japonia
 • Hotararea Guvernului nr. 584/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
 • Hotararea Guvernului nr. 585/2011 privind modificarea art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare
 • Hotararea Guvernului nr. 591/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii in turism
 • Hotararea Guvernului nr. 592/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”
 • Hotararea Guvernului nr. 598/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Salajan—Linia de centura si tronsonul II Gara de Nord—Basarab—Laromet
 • Hotararea Guvernului nr. 599/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului in suprafata de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate publica a municipiului Brasov si 0,9932 ha proprietate publica a statului, in vederea realizarii obiectivului „Dezvoltarea si reabilitarea domeniului schiabil in Poiana Brasov — municipiul Brasov, judetul Brasov”
 • Ordinul nr. M.45/2011 al ministrului apararii nationale privind resubordonarea Universitatii Nationale de Aparare „Carol I”
 • Ordinul nr. M.47/2011 al ministrului apararii nationale privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”

Monitorul Oficial nr. 422/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 408 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (5) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 425 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Codul de procedura civila si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 474 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 si 73 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 513 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 525 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 1si art. 86 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 530 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 1, art. 76, art. 173 alin. 1, art. 250, art. 252 si art. 257 din Codul de procedura penala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 535 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) si art. 32—34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 563 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal

Monitorul Oficial nr. 423/2011, Partea I

 • Hotararea Guvernului nr. 590/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
 • Ordinul nr. 122/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare
 • Ordinul nr. 1.033/2011 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, pastrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sanatatii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specific
 • Hotararea nr. 199/2010 a Camerei Auditorilor Financiari privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close