Curtea Constitutionala a declarat partial neconstitutional art. 26 din Legea asociatiilor de proprietari

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 421/16.06.2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale 670/2011 prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Alecsandrut, Angela Alecsandrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secara si Geta Secara in dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curtii de Apel Bacau, Sectia civila, cauze minori, familie, conflicte de munca si asigurari sociale, si a vizat pe langa prevederile art. 26 si pe cele ale art. 25 alin. (4).

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca textele de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat proprietarii care nu au avut cunostinta nici de adunarea asociatiei de proprietari si, evident, nici de faptul ca s-ar fi adoptat vreo hotarare a acesteia nu mai au posibilitatea apararii drepturilor ai caror titulari sunt, intrucat, potrivit art. 26 din Legea 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decadere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculeaza de la adoptarea hotararii.

Asa fiind, prevederile legale criticate restrang dreptul la aparare al proprietarilor care nu au avut cunostinta de adunarea generala si nici posibilitatea de a participa la dezbateri si carora nu li s-a comunicat hotararea. De asemenea, apreciaza ca este incalcat accesul liber la justitie, intrucat acest drept este limitat de promovarea actiunii in termen de 45 de zile de la adoptare, moment de care nu au cum sa aiba cunostinta pana in ziua comunicarii hotararii.

Astfel, autorii exceptiei considera ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin faptul ca legiuitorul nu a impus prin norma legala criticata obligativitatea ca hotararile adoptate sa fie comunicate tuturor proprietarilor intr-un anumit termen, iar termenul de promovare a actiunii in justitie de 45 de zile sa fie calculat de la comunicarea hotararilor adoptate de asociatia de proprietari, si nu de la adoptarea lor.

Curtea de Apel Bacau a considerat exceptia de neconstitutionalitate intemeiata, fara a-si motiva insa opinia, iar Avocatul Poporului s-a pronuntat in sensul ca art. 26 din Legea 230/2007 este neconstitutional, intrucat prevederile legale criticate ingradesc dreptul partilor interesate de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime.

Curtea Constitutionala, examinand exceptia, a constatat urmatoarele:
1. Referitor la textul art. 25 alin. (4) din Legea 230/2007, acesta prevede ca hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor. In speta de fata, Curtea Constitutionala retine ca asociatia de proprietari nu si-a indeplinit obligatia de comunicare a hotararii adoptate, astfel incat nu s-a realizat publicitatea hotararilor ce vizeaza in mod direct proprietarii.

2. Din continutul textului art. 26 din Legea nr. 230/2007 rezulta indubitabil dreptul oricarui proprietar/coproprietar dintr-un imobil cu destinatie de locuinte de a ataca in justitie hotararea adunarii generale a asociatiei, daca aceasta „este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor“, iar termenul de contestare a hotararii adunarii generale a proprietarilor curge la fel, atat pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei, cat si pentru membrii acesteia, si anume de la data adoptarii hotararii.

In aceste conditii, Curtea apreciaza ca proprietarii care nu au avut cunostinta de adunarea generala a asociatiei de proprietari si nici de faptul ca s-a adoptat o hotarare a acesteia, prin care au fost afectati, se pot afla in situatia de a nu putea contesta hotararea in termenul prevazut de norma legala criticata, si anume cel de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca art. 26 din Legea 230/2007 aduce atingere dreptului de a accede efectiv la justitie pentru apararea drepturilor legitime al persoanelor interesate.

Asa fiind, Curtea constata ca sintagma „de la adoptarea acesteia“ cuprinsa in art. 26 din Legea nr. 230/2007 este neconstitutionala, referitor la momentul de la care se poate ataca in justitie respectiva hotarare, astfel incat a admis exceptia de neconstitutionalitate privind art. 26, respingand-o in ceea ce priveste art. 25 alin. (4).

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close