Concurs INM 2011

Admiterea in magistratura se face cu prioritate prin intermediul INM.

Reglementarile cu privire la admiterea la INM sunt cuprinse in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Hotararea CSM nr. 439/2006 privind concursul de admitere si absolvire la INM cu modificarile aduse prin hotararea CSM nr. 228/2011 si hotararea nr. 381/2011. Pentru anul 2011, concursul este organizat in baza Hotararii CSM nr. 401/23.06.2011.

Data si locul concursului: 25 august – 9 septembrie 2011, Bucuresti

Nr. de locuri scoase la concurs: 200 (100 pentru judecatori, 100 pentru procurori)

Conditii generale: competenta profesionala, aptitudini si buna reputatie

Conditii specifice la inscriere (24 iunie – 13 iulie 2011):

a) candidatul are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu – se depune certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate de candidat si actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat.

b) este licentiat in drept – se depune diploma de licenta, in copie legalizata, sau adeverinta provizorie;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal – se depune certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal;

d) cunoaste limba romana;

e) este apt, din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei – se depune o adeverinta eliberata de orice institutie sau persoana autorizata

f) chitanta de plata a taxei de inscriere 400 lei –  se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea; se restituie celor carora li se respinge inscrierea.

Probe si criterii:

  • Prima etapa (25 august 2011): proba de verificare a cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe eliminatorii tip grila la urmatoarele discipline: drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Este o proba eliminatorie tip grila, care cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare disciplina. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

Tematica si bibliografie: sunt prevazute in Hotararea CSM nr. 401/2011.

  • A doua etapa consta in sustinerea urmatoarelor doua probe:

a. proba de verificare a rationamentului logic (8 sept. 2011): este un test-grila care cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile. Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari.

b. interviu (9-19 sept. 2011) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un profesor universitar si un pedagog. Se dau note de la 1 la 10, cu doua zecimale.

Nota: Nota obtinuta la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculata in raport cu urmatoarea pondere: proba eliminatorie tip grila 75%, proba de verificare a rationamentului logic 15%, interviul 10%. Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in ordinea sustinerii acestora. Sunt declarati admisi candidatii care obtin nota de cel putin 7 si se incadreaza in numarul de locuri scos la concurs.

Alte examinari – privesc numai pe cei admisi:

Examinare medicala: Ordinul MJ incident este nr. 1178/C/2007 si cuprinde metodologia de examinare medicala si denumirea bolilor care atrag declararea ca inapt. Taxele examenului medical pentru candidatii declarati admisi se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.

Buna reputatie: Se verifica pentru cei admisi la cele doua etape de concurs.

Prin hotararea nr. 381/2011, CSM a stabilit criteriile de stabilire a conditiei de buna reputatie: CV, caracterizare inclusiv cu privire la sanctiuni, adeverinte cu privire la contraventiile comise in ultimii 3 ani, date rezultate din evidentele operative pe ultimii 3 ani, obiectul verificarii (fapte penale, contraventionale, administrative in ultimii 3 ani).

Sursa: Cristi Danilet Blog

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close