Modificari si completari aduse Statutului profesiei de avocat


Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat pe siteul institutiei doua hotarari adoptate de Congresul Avocatilor din 10 – 11 iunie 2011, care a avut loc la Bucuresti, privind modificarile si completarile aduse Statutului profesiei de avocat si Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.

HOTARAREA NR. 14
pentru validarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat si Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor prin delegare de catre consiliul UNBR

Vazand dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a U.N.B.R. si de desfasurare a sedintelor Consiliului U.N.B.R.,
Avand in vedere Hotararea nr. 8 din 17-18 iunie 2010 a Congresului avocatilor privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a analiza propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat si a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor,

in conformitate cu dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

HOTARASTE:

Art. 1. Se valideaza modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat prin Hotararea nr. 1/19 februarie 2011 a Consiliului U.N.B.R.
Art. 2. Se valideaza modificarile si completarile Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor facute prin Hotararile Consiliului U.N.B.R. nr. 911/2010 si nr. 912/2010 din 11 decembrie 2010.
Art. 3. Se mandateaza Consiliul U.N.B.R. ca in perioada dintre Congrese sa indeplineasca atributia prevazuta la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avand in vedere propunerile prezentate Congresului avocatilor 2011, inclusiv a celor  formulate in cadrul dezbaterilor, urmand ca deciziile Consiliului U.N.B.R. sa fie supuse ratificarii Congresului imediat urmator.
Art. 4. Prezenta Hotarare se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotararii catre membrii barourilor.

pentru Prezidiul Congresului

P R E S E D I N T E  U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

HOTARAREA NR. 15
pentru aprobarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat de Comisia desemnata de Consiliul U.N.B.R. si aprobate prin Hotararea nr. 258 din 9 iunie 2011 a Consiliului UNBR

Vazand dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere proiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat, in raport de modificarile aduse Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si de necesitatile de reglementare secundara impuse de organizarea si desfasurarea profesiei de avocat, intocmit de Comisia pentru redactarea propunerilor de modificare a Statutului profesiei de avocat, numita prin Hotararea nr. 446 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R.,
Luand act de Hotararea nr. 258 a Consiliului U.N.B.R. din 9 iunie 2011 prin care a fost aprobat anteproiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat, in forma intocmita de Comisie si amendata la sedinta Consiliului U.N.B.R. din 9 iunie 2011,

in conformitate cu dispozitiile art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat conform  anteproiectului aprobat prin Hotararea nr. 258 din 9 iunie 2011 a Consiliului U.N.B.R., care va fi publicat pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro).
Art. 2. Aproba republicarea Statutului profesiei de avocat in forma actualizata si cu o noua numerotare, stabilind termen in acest sens pentru data de 01 septembrie 2011.
Art. 3. Prezenta Hotarare se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica prin e-mail barourilor, care vor asigura comunicarea hotararii catre membrii barourilor.

pentru Prezidiul Congresului

P R E S E D I N T E  U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close