Monitorul Oficial, Partea I – 30 Iunie 2011

Monitorul Oficial nr. 457/2011, Partea I

 • O.U.G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • O.U.G. nr. 65/2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
 • O.U.G. nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor si a celorlalte obligatii prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic pentru terenurile necesare realizarii, extinderii si suprainaltarii depozitelor de zgura si cenusa aferente activitatilor nucleare desfasurate de catre societati sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • O.U.G. nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii
 • Ordinul nr. 162/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind instituirea unor masuri exceptionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor si legumelor
 • Ordinul nr. 2.229/2011 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011
 • Ordinul nr. 5.015/2011 al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere, a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UETurcia

Monitorul Oficial nr. 458/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 1.496/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

Monitorul Oficial nr. 459/2011, Partea I

 • H.G. nr. 588/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „CORESI” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
 • H.G. nr. 615/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” – S.A., in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
 • Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 379/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
 • Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 380/2011 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

Monitorul Oficial nr. 460/2011, Partea I

 • O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
 • O.U.G. nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • O.U.G. nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente
 • O.U.G. nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 • H.G. nr. 618/2011 privind modificarea anexei nr. 27 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. nr. 634/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 25 Stoenita, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Expert Petroleum Filiala Medias – S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK
 • H.G. nr. 644/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
 • Decizia Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale nr. 6/2011 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare
 • Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 571/2011 Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special

Monitorul Oficial nr. 461/2011, Partea I

 • O.U.G. nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon
 • O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
 • H.G. nr. 656/2011 pentru modificarea H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1.767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea H.G. nr. 1.380/2009 privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea H.G. nr. 1.376/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale
 • Ordinul nr. 1.100/2011 al ministrului sanatatii privind completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 257/2011 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania
 • Ordinul nr. 1.294/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE „NML CEE-71/349” – Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale si de coasta

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close