Monitorul Oficial, Partea I – 6 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 473/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 283 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 464 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 469 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 482 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali Decizia nr. 487 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 511 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 65 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 545 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 75 alin. (11) si art. 87 alin. (9) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Ordinul nr. 1.062/458/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
 • Ordinul nr. 4.433/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2011

Monitorul Oficial nr. 474/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 540 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
 • H.G. nr. 580/2011 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 si nr. 643/2009, prin care se implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.715/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Conservator – Organizatia Sectorului 5
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.729/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Ialomita
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.738/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Sectorului 4
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.754/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteana Cluj
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.758/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Romania Mare – Organizatia Judeteana Teleorman
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.836/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal – Organizatia Sectorului 6
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.839/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei – Organizatia Judeteana Galati
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.909/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Bacau
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 2.911/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Valcea
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.019/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Taranesc Crestin Democrat – Organizatia Judeteana Ialomita
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.060/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteana Cluj
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.061/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Conservator – Organizatia Judeteana Brasov
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.062/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Romania Mare – Organizatia Judeteana Brasov
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.236/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Romania Mare – Organizatia Judeteana Bacau
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.237/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteana Teleorman
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.651/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Croatilor din Romania
 • Raportul Autoritatii Electorale Permanente nr. 3.652/2011 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Caras-Severin

Monitorul Oficial nr. 475/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 509 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si art. 38 din Codul familiei, coroborate cu art. 614 din Codul de procedura civila
 • Ordinul nr. 28/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010
 • Ordinul nr. 2.347/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din str. Bicaz nr. 1, Caracal, judetul Olt
 • Ordinul nr. 2.352/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din str. Baldovin Parcalabul nr. 18, sectorul 1, Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.353/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din str. Baldovin Parcalabul nr. 16, sectorul 1, Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.362/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din Str. Cameliei nr. 24, sectorul 1, Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.370/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa” din str. Baldovin Parcalabul nr. 20, sectorul 1, București

Monitorul Oficial nr. 476/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 444 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 si 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 89-96 din Legea invatamantului nr. 84/1995
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 480 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 604 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 765 din 15 iunie 2011 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Ordinul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 86/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici din cadrul Ministerului Public si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

Monitorul Oficial nr. 477/2011, Partea I

 • H.G. nr. 661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologica
 • H.G. nr. 663/2011 privind darea in administrarea Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati
 • H.G. nr. 672/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activitatile specifice ale Agentiei Nationale de Integritate
 • Ordinul nr. 132/2011 al ministrului administratiei si internelor privind activitatile Ministerului Administratiei si Internelor sub egida Colegiului European de Politie
 • Ordinul nr. 1.313/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei privind reforma in domeniul asistentei sociale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close