Monitorul Oficial, Partea I – 7 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 478/2011, Partea I

 • H.G. nr. 673/2011 privind aprobarea stemei orasului Alesd, judetul Bihor
 • Ordinul nr. 126/2011 ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul nr. 163/2011 ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine
 • Decizia nr. 438/2011 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Monitorul Oficial nr. 479/2011, Partea I

 • Hotarara Senatului nr. 40/2011 cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii – COM (2011) 275 final
 • Hotarara Senatului nr. 41/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciproca a masurilor de protectie in materie civila – COM (2011) 276 final
 • H.G. nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr.29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorala nr. 26 – judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2
 • H.G. nr. 671/2011 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc in Circumscriptia electorala nr. 29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si in Circumscriptia electorala nr. 26 – judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, in data de 21 august 2011
 • Ordinul nr. 514/2011 ministrului afacerilor externe privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
 • Hotararea nr. 236/2011 a Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu privire la aprobarea materialelor prezentate in cadrul Conferintei

Monitorul Oficial nr. 480/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 270 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399-404, art. 428 si art. 523 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 286 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 din Codul de procedura civila, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5), art. 9 si ale art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 288 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112 pct. 5 teza finala din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 290 din 24 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 365 si 403 alin. 4 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 508 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. 1 si art. 86 alin. 2 din Codul familiei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 512 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 651 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 18, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 si art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor Decizia nr. 652 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Monitorul Oficial nr. 481/2011, Partea I

 • Legea nr. 113/2011 privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • Decretul nr. 572/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • Legea nr. 134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 • Decretul nr. 612/2011 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 • Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov
 • Decretul nr. 615/2011 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov
 • Legea nr. 140/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Decretul nr. 618/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr. 141/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Decretul nr. 619/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pepoluare pentru autovehicule
 • Decizia Primului-ministru nr. 72/2011 privind stabilirea atributiilor doamnei Craita Silvia, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul nr. 169/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala „Imbunatatiri Funciare” – S.A. Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.414/2011 presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Monitorul Oficial nr. 482/2011, Partea I

 • Legea nr. 142/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Decretul nr. 620/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr. 143/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2011 privind finantarea unor activitati de imbunatatiri funciare
 • Decretul nr. 621/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2011 privind finantarea unor activitati de imbunatatiri funciare
 • Legea nr. 144/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate
 • Decretul nr. 622/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate
 • Legea nr. 145/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2011
 • Decretul nr. 623/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor masuri fiscale pentru unele livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de Compania Nationala „Romtehnica” – S.A. catre Ministerul Apararii Nationale in anul 2011
 • Legea nr. 147/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare
 • Decretul nr. 625/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare
 • Legea nr. 150/2011 privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judetul Ialomita, in Radulesti
 • Decretul nr. 628/2011 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judetul Ialomita, in Radulesti
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 413 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 536 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 618 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu Opinie separata

Monitorul Oficial nr. 483/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 1.836/2011 al ministrului mediului si padurilor privind completarea art. 26 din Ghidul de finantare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.730/2011
 • Ordinul nr. 2.234/2011 ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
 • Rectificari

Monitorul Oficial nr. 484/2011, Partea I

 • Legea nr. 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comert
 • Decretul nr. 613/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 908 din Codul de comert
 • Legea nr. 155/2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei
 • Decretul nr. 636/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei
 • Decretul nr. 633/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul nr. 634/2011 privind eliberarea din functie a unui procuror
 • Decretul nr. 635/2011 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad
 • Ordinul nr. 568/2011 al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2011, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale in textul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009
 • Ordinul nr. A/569/2011 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.973 (2011) privind situatia din Libia
 • Ordinul nr. 2.285/2011 al ministrului finantelor publice privind procedura de avizare a personalului care gestioneaza contributia financiara elvetiana in vederea implementarii Programului de cooperare elvetianoroman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close