Monitorul Oficial, Partea I – 8 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 485/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 445 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 465 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 481 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
 • Republicari: Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Monitorul Oficial nr. 486/2011, Partea I

 • H.G. nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora
 • H.G. nr. 664/2011 privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 11.479/2008 a activitatii miniere de exploatare a dioxidului de carbon in perimetrul Cadea-Diosig, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala PETROM – S.A.
 • Ordinul nr. 165/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeni

Monitorul Oficial nr. 487/2011, Partea I

 • Legea nr. 112/2011 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • Protocol de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice
 • Decretul nr. 571/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispozitiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010
 • Legea nr. 152/2011 Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Decretul nr. 630/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 668 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ale anexelor nr. 1-4 la aceasta ordonanta de urgenta, precum si ale O.U.G. nr. 50/2008, in ansamblul sau cu Opinie separata
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 715 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 Decizia nr. 732 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 734 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (3) lit. a) si art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Decizia nr. 737 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) teza finala din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Ordinul nr. 136/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

Monitorul Oficial nr. 488/2011, Partea I

 • H.G. nr. 660/2011 privind aprobarea Listei cuprinzand 18 obiective de investitii – platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
 • H.G. nr. 665/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
 • H.G. nr. 674/2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, precum si a anexei nr. 2 la H.G. nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor

Monitorul Oficial nr. 489/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 654 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
 • H.G. nr. 574/2011 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010
 • Memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei
 • H.G. nr. 655/2011 pentru stabilirea atributiilor, componentei si numarului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului
 • H.G. nr. 679/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judetul Covasna
 • H.G. nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close