Monitorul Oficial, Partea I – 13 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 498/2011, Partea I

 • H.G. nr. 538/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mica a Brailei
 • H.G. nr. 683/2011 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
 • H.G. nr. 685/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea liniei c.f. Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h” – sectiunea: Frontiera – Curtici – Arad – km 614 (tronsonul 1)
 • H.G. nr. 687/2011 privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Copii „Sf. Nicolae” Barlad in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad
 • H.G. nr. 688/2011 privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Braila in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 • Ordinul nr. 31/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrica, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 6/2011
 • Ordinul nr. 2.230/2011 al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)–i), art. 143 alin. (2) si art. 144 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006
 • Ordinul nr. 2.276/2011 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr.1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale
 • Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 237/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Monitorul Oficial nr. 499/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 31/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011
 • Ordinul nr. 466/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2009 si 2011 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptate de Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE–ONU), la Geneva
 • Ordinul nr. 513/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind stabilirea unor derogari de la tarifele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
 • Hotararea Biroului Electoral Central nr. 1/2011 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorala nr. 26 – judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011
 • Ordinul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Monitorul Oficial nr. 500/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 131 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)–(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 216 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 349 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 355 din 22 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 443 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din cap. VI din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 489 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945– 22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close