Auditorii financiari au noi cotizatii si tarife

feature photo

In M.Of. nr. 498/2011 a fost publicata Hotararea 237/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, care a abrogat Hotararea 140/2009.

Conform Hotararii 237/2011, cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei care trebuie achitate de catre membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul public al auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de Camera membrilor acesteia.

Cotizatiile fixe anuale sunt:

a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru persoanele juridice: 600 lei.

Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

In cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice, care se inscriu in Registrul public al auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al Camerei.

Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata cotizatiilor. Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este: Cotizatia fixa restanta * Procentul de calcul * Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365.

Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale. Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.

Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii. In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru. Membrii Camerei au obligatia transmiterii catre aceasta a unei copii a documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.

Cotizatiile variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea unor cote la totalul onorariilor calculat.

Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:

se aplica o cota de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
se aplica o cota de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;
se aplica o cota de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;
se aplica o cota de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;
se aplica o cota de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.

Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.

Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.

Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice si persoane juridice, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana la data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute de Hotarare. Cotizatia variabila sub forma de avans se calculeaza asupra onorariilor incasate pana la 30 iunie 2011, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.

Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferenta totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar.

Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii Camerei pana la data de 30 septembrie, diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii Camerei sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.

Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii Camerei. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.

Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri, sub forma de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre Camera.

In privinta tarifelor pentru auditorii financiari, Hotararea dispune:

a) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – persoane fizice este in suma de 650 lei;
b) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari – firme de audit este in suma de 1.300 lei;
c) tariful pentru cursurile auditorilor financiari – in suma de 400 lei;
d) tariful pentru cursul suplimentar de formare profesionala continua, organizat pentru membrii Camerei care nu au participat la programul anual de formare profesionala continua – in suma de 400 lei;
e) tariful pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B – in suma de 400 lei.

Tarifele pentru stagiarii in activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:

a) tariful pentru testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu – 500 lei;
b) tariful pentru inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar – 250 lei;
c) tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a stagiarilor – 100 lei/an;
d) tariful pentru examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar – 400 lei/proba;
e) tariful pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din alte state membre – 2.000 lei;
f) tariful pentru analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre sau din terte tari – 1.300 lei;
g) tariful pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din terte tari – 2.000 lei;
h) tariful pentru cursurile stagiarilor din anii I, II si III – 450 lei;
i) tariful privind analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu al absolventilor programelor masterale – 250 lei;
j) tariful de analiza a dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu pentru studentii Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), care nu au devenit inca membri cu drepturi depline – 250 lei.

Atat tarifele pentru auditorii financiari, cat si cele pentru stagiarii in activitatea de audit financiar se achita in numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.

Hotararea 237/2011 prevede si faptul ca la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga Hotararea 140/2009 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania (publicata in M.Of. nr. 307/2009), cu completarile ulterioare.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close