Baroul Bucuresti: examen de primire in profesie si pentru persoanele care au sustinut definitivatul in alte profesii juridice

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza Hotararii nr. 58/2011 a Consiliului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de vineri, 7 octombrie 2011.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 1 august – 9 septembrie 2011 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti in cazul in care vor fi declarati admisi.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt afisate pe siteul Baroului Bucuresti.

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , 021/314.93.38, 021/311.19.10,  email: secretariat@baroul-bucuresti.ro

Examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfasura astfel:

            – vineri, 07 octombrie 2011 – proba scrisa grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

            – luni, 17 octombrie 2011 – proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii, cu subiecte diferentiate, în functie de dobandirea / nedobandirea calitatii de avocat stagiar;

            – marti, 18 octombrie 2011 – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru candidatii care au sustinut examenul de definitivat în alte profesii juridice;

            – miercuri, 19 octombrie 2011 – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii, cu subiecte diferentiate, in functie de dobandirea / nedobandirea calitatii de avocat stagiar;

Dosarele de inscriere se vor depune la secretariatul Baroului Bucuresti, in perioada 1 august – 9 septembrie, intre orele 10.00 – 14.00.

Cererile-tip de inscriere se pot descarca de pe site sau ridica de la secretariatul baroului. La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

– certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
– actul de identitate, in copie;
– diploma de licenta in copie legalizata; in cazul in care diploma de licenta a fost obtinuta dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
– dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
– certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica; certificatul se elibereaza de entitatile desemnate de catre consiliile barourilor si vor fi mentionate in anuntul de examen facut de fiecare barou;
– certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Cererea de inscriere la examen insotita de actele mentionate, care formeaza dosarul de inscriere la examen, se depune de candidat, in doua exemplare.

Cererea de inscriere la examen va fi insotita de o declaratie din care rezulta ca in cazul in care va fi declarat admis, candidatul intelege ca nu poate sa se inscrie in alt barou decat cel la care a depus cererea de inscriere la examen. Totodata, candidatul va indica in declaratie daca doreste sa urmeze cursurile de pregatire initiala in cadrul INPPA sau intr-un centru teritorial al INPPA. In toate cazurile, candidatii au dreptul de a opta pentru pregatirea profesionala initiala in cadrul sediului central al INPPA.

Taxa de inscriere la examen este de 800 lei (exclusiv TVA) si se va achita in contul I.N.P.P.A. Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011″, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011″.

Sursa: Baroul Bucuresti

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close