Monitorul Oficial, Partea I – 22Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 517/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 538 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din O.U.G. nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 600 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 627 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, precum si a celor ale art. 480 din Codul civil
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 638 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 647 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale art. 304 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 655 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 452 alin. 2 lit. c) teza finala din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 706 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Monitorul Oficial nr. 518/2011, Partea I

 • Ordinul nr. M.58/2011 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual in Ministerul Apararii Nationale, precum si a Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul nr. 1.836/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”

Monitorul Oficial nr. 519/2011, Partea I

 • Legea nr. 156/2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
 • Decretul nr. 637/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum si a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
 • Legea nr. 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • Decretul nr. 647/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • H.G. nr. 715/2011 privind modificarea H.G. nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestarilor si avizelor prevazute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modalitatile de incasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora
 • Ordinul nr. 1.193/615/2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010
 • Decizia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 1.382/2011 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice
 • Rectificari

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close