Monitorul Oficial, Partea I – 28 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 532/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 650 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 653 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 659 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (2) lit. a) si art. 41 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 660 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 662 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 663 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 702 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5), (7), (8) si (10) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 709 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din OUG nr 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 834 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) raportate la cele ale art. 114 alin. (1) lit. e) din OUG nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Monitorul Oficial nr. 533/2011, Partea I

 • Legea nr. 136/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
 • Decretul nr. 614/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
 • Legea nr. 157/2011 Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania
 • Decretul nr. 641/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania
 • Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 231/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de onoare

Monitorul Oficial nr. 534/2011, Partea I

 • H.G. nr. 678/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati
 • H.G. nr. 733/2011 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din Romania, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007
 • H.G. nr. 735/2011 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor UE privind bancile de sange – unitatile de transfuzie – din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane
 • H.G. nr. 742/2011 pentru modificarea si completarea anexei la H.G. nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor reglementate prin Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, altele decat irigatiile, precum si unele masuri pentru buna desfasurare a activitatii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare
 • Ordinul nr. 181/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control
 • Ordinul nr. 182/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea repartizarii cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar incepand cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societatile comerciale acreditate producatoare de zahar
 • Ordinul nr. 2.370/2011 al ministrului finantelor publice privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009
 • Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 459/2011 pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 462/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale „AAA – Furgon Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 494/2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale Asset Incon Plus Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Monitorul Oficial nr. 535/2011, Partea I

 • H.G. nr. 706/2011 privind aprobarea sumelor necesare Autoritatii Nationale a Vamilor pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE national 2005 si 2006
 • H.G. nr. 748/2011 privind masurile, bugetul si cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc in Circumscriptia electorala nr. 29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si in Circumscriptia electorala nr. 26 – judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, in data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de vot, modelele stampilelor electorale si ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum si conditiile si durata pastrarii materialelor rezultate din procesul electoral
 • Ordinul nr. 1.883/2.194/152/2011 al ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea cadrului institutional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru intreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizata si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii in temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului
 • Ordinul nr. 4.691/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
 • Lista semnelor electorale depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de catre partidele politice si aliantele electorale care participa la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care vor avea loc in Circumscriptia electorala nr. 29 – judetul Neamt, Colegiul uninominal nr. 6, si Circumscriptia electorala nr. 26 – judetul Maramures, Colegiul uninominal nr. 2, in data de 21 august 2011
 • Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 240/2011 pentru alegerea membrilor Biroului permanent al Consiliului Camerei, acordarea titlurilor „Presedinte de onoare” si „Auditor financiar de onoare”, aprobarea Comitetului de excelenta si a altor competente ale membrilor Consiliului Camerei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close