Monitorul Oficial, Partea I – 29 Iulie 2011

Monitorul Oficial nr. 536/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 629 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 630 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 631 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 99 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 633 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
 • H.G. nr. 736/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale ICTCM – S.A. Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 48/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2011 de modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Monitorul Oficial nr. 537/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 642 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) lit. e) si ale art. 121 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 688 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 698 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271, 272 si 273 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 699 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) si art. 84 alin. (1) teza finala din OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 708 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 782 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 51 alin. (1) din OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 783 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 784 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) si (3) lit. a) pct. (i) si art. 84 alin. (1) din OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Monitorul Oficial nr. 538/2011, Partea I

 • H.G. nr. 662/2011 pentru abrogarea H.G. nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase
 • H.G. nr. 717/2011 privind transmiterea imobilului „Arenele Traian” din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea in domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea
 • H.G. nr. 734/2011 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2011 si la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • Ordinul nr. 1.221/2011 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic
 • Ordinul nr. 2.358/2011 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2011
 • Ordinul nr. 4.556/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru
 • Hotarare Consiliului Superior al Magistraturii nr. 484/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 6 aprilie 2010, definitiva la 6 iulie 2010, in Cauza Lefter Nita impotriva Romaniei

Monitorul Oficial nr. 539/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 616 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din HG nr. 11/1997 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, stabilite prin HG nr. 20/1996
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 617 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 620 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 625 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
 • H.G. nr. 749/2011 pentru actualizarea anexelor nr. 2 si 3 la H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
 • Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13/2011 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

Monitorul Oficial nr. 540/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 4.692/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close