Monitorul Oficial, Partea I – 1 august 2011

Monitorul Oficial nr. 541/2011, Partea I

 • Ordinul nr. 169/1.801/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

Monitorul Oficial nr. 542/2011, Partea I

 • H.G. nr. 569/2011 pentru aprobarea Protocolului celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte romano-ungare, semnat la Oradea la 15 februarie 2011, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997
 • Protocolul celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte romanoungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
 • Ordinul nr. 120/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare
 • Ordinul nr. 753/2011 al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical cu comanda numerica tip SC30-CNC-1S-1MS-3H catre firma Bharat Heavy Electricals LTD. High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapalli 620014, din India
 • Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 219/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind pregatirea anuala a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Monitorul Oficial nr. 543/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 623 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 628 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 640 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • H.G. nr. 730/2011 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Oficiul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, semnat la Geneva la 2 martie 2011
 • Acord-cadru de cooperare intre Guvernul Romaniei si Oficiul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati
 • Decizia nr. 134/2011 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011
 • Ordinul nr. 157/2011 al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform programului „Termoficare 2006-2015 caldura si confort”
 • Ordinul nr. 1.199/2011 al ministrului sanatatii privind introducerea si utilizarea clasificarii RO DRG v.1
 • Ordinul nr. 2.409/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a imobilului „Biserica ortodoxa «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»” din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea
 • Ordinul nr. 2.454/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „B”, a unor imobile din Piata Libertatii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor
 • Ordinul nr. 2.455/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica „A”, a imobilului „Terminal pasageri – Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti–Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti
 • Ordinul nr. 2.456/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului „Cinema Doina (Terra)” din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, Bucuresti

Monitorul Oficial nr. 544/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 436 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 437 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 577 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 578 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 14 din Codul de procedura civila
 • Ordinul nr. 186/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, precum si a anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
 • Ordinul nr. 585/2011 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date
 • Ordinul nr. 1.788/2011 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011
 • Ordinul nr. 2.435/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului „Vasile Parvan”
 • Ordinul nr. 4.581/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea infiintarii Centrului National Universitar de Excelenta Targu Mures pentru pregatirea elevelor/studentelor la disciplina sportiva volei
 • Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna august 2011

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close