Monitorul Oficial, Partea I – 3 august 2011

Monitorul Oficial 549/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
 • Ordinul nr. 156/2011 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 26/2011 privind desfasurarea activitatii de achizitii publice in cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul nr. 2.408/2011 al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor imputernicite si a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
 • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2011 privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor emitente de moneda electronica
 • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora
 • Rectificari

Monitorul Oficial 550/2011, Partea I

 • H.G. nr. 666/2011 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. nr. 690/2011 privind darea in administrarea Ministerului Justitiei a unor imobile trecute in domeniul public al statului
 • H.G. nr. 699/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, precum si pentru modificarea altor acte normative
 • H.G. nr. 752/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor – Penitenciarul Ploiesti, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
 • H.G. nr. 753/2011 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor – Penitenciarul Gherla, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acesteia
 • Ordinul nr. 804/2011 al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H catre firma Bharat Heavy Electricals Limited LTD., Ranipur, Hardwar – 249403, din India
 • Ordinul nr. 1.048/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 916/2011
 • Ordinul nr. 1.137/147/2011 al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011
 • Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 470/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
 • Rectificari

Monitorul Oficial 551/2011, Partea I

 • H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • Decizia Primului-ministru nr. 76/2011 privind numirea coordonatorului national al asistentei financiare externe nerambursabile
 • Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit

Monitorul Oficial 552/2011, Partea I

 • H.G. nr. 684/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei
 • H.G. nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective in anul 2011, precum si a numarului de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati si care vor beneficia de prevederile O.U.G. nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
 • Ordinul nr. 557/2.346/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitati desfasurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 504/501/2005
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 524/2011 privind sanctionarea cu retragerea aprobarii domnului Catalin George Ungureanu – administrator/director general la Societatea Comerciala „B.C.S. Broker de Asigurare” – S.R.L.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close