Judecatorii si procurorii vor fi transferati dupa noi reguli

In Monitorul Oficial nr. 550/2011 a fost publicata Hotararea nr. 470/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 193/2006.

Hotararea prevede ca lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii in prima zi lucratoare a fiecarei luni, in scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer. Posturile vacante de conducere nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.

In privinta cererilor de transfer, acestea se analizeaza, o data la doua luni, de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cererilor de transfer care vizeaza instantele si parchetele cu un grad de ocupare a posturilor de judecator si procuror de cel mult 50%. Cererile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data actualizarii listei posturilor vacante efectuate in prima zi lucratoare a celei de a doua luni prevazute in alineatul precedent. Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorului si disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare din sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun.

La expirarea termenului de 5 zile, Consiliul Superior al Magistraturii solicita punctul de vedere al curtilor de apel si al parchetelor de pe langa curtile de apel de la care, respectiv la care se solicita transferul.

Hotararea mai prevede si faptul ca Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste in termen util un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator sau procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, precum si data inregistrarii primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe judecator ori procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele, respectiv parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara.

Si in privinta criteriilor avute in vedere la solutionarea cererilor de transfer ale judecatorilor si procurorilor la alte instante sau parchete s-au produs modificari. Astfel, noile criterii sunt:

  • volumul de activitate al instantei sau parchetului de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la instantele ori parchetele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;
  • vechimea efectiva in functia de judecator sau procuror;
  • vechimea la instanta sau parchetul de la care se solicita transferul;
  • vechimea in gradul aferent instantei, respectiv parchetului la care se solicita transferul;
  • specializarea judecatorului/procurorului, specializarile complementare, vechimea in cadrul sectiei/completului corespunzator specializarii, precum si disponibilitatea de a activa in alte sectii/complete decat cele corespunzatoare specializarii ale instantei/parchetului la care solicita transferul, in raport cu cerintele acesteia;
  • domiciliul solicitantului;
  • locul de munca al sotului sau sotiei;
  • distanta dintre domiciliul si sediul instantei sau parchetului la care functioneaza judecatorul ori procurorul si posibilitatile
  • reale de naveta, inclusiv timpul afectat acesteia;
  • starea de sanatate si situatia familiala.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close