Examenul de capacitate pentru judecatori si procurori stagiari 2011

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, prin Hotararea Plenului nr. 435/2011, organizarea, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, la Bucuresti, in perioada 5 august – 13 decembrie 2011, a examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari.

La concurs participa judecatorii stagiari si procurorii stagiari, precum si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din aparatul propriu al CSM, Ministerului Public, INM si Ministerului Justitiei.

Se pot inscrie la examen judecatorii stagiari si procurorii stagiari, respectiv personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor al caror stagiu se va implini pana in ultima zi a examenului de capacitate.

Inscrierea la examenul de capacitate se face in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului, respectiv pana la data de 5 octombrie 2011, inclusiv, conform calendarului de desfasurare a examenului aprobat.

Cererile de inscriere tipizate, completate, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii si se anexeaza:

a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, in copie;
b) referatele de evaluare si avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, al procurorului general al parchetului de pe langa acestea;
c) fisa de stagiu, in original.

Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor va anexa referatul de evaluare intocmit de catre conducatorul compartimentului in care stagiarul isi desfasoara activitatea, avizat de conducerea institutiei in cauza.

Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice, prin probe scrise si orale.

Probele scrise constau in lucrari cu subiecte distincte, pentru judecatori si procurori, inclusiv solutionarea unor spete si redactarea de lucrari cu caracter practic, in functie de specificul activitatii candidatilor si se sustin la urmatoarele materii:

a) drept civil;
b)drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal.

Probele scrise se vor sustine pe parcursul a doua zile, conform calendarului de desfasurare a examenului aprobat, repartizare: 5 noiembrie 2011 – drept civil si drept procesual civil; 6 noiembrie 2011 – drept penal si drept procesual penal;

Probele orale se sustin in perioada 2-10 decembrie 2011, la urmatoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza (din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal) organizarea judiciara si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor opteaza, prin cererea de inscriere la examenul de capacitate, pentru sustinerea probelor scrise si orale, fie impreuna cu judecatorii, fie impreuna cu procurorii, lucrarile cu caracter practic pe care le vor sustine urmand sa fie particularizate in functie de institutiile de la care provin.

Pe durata desfasurarii probelor scrise si orale este permisa consultarea legislatiei relevante aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Nu se accepta in timpul examenului editii comentate sau adnotate ale legislatiei mentionate. De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu mentiuni proprii pe margine.

Tematica si bibliografia de examen, precum si cererea de inscriere tipizata, aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, sunt anexate prezentului anunt.

Calendarul examenului:

 • 5 august 2011 – publicarea si comunicarea datei, locului, modului de desfasurare, a calendarului de desfasurare, a tematicii si bibliografiei concursului, precum si a cererii de inscriere tipizate;
 • 5 octombrie 2011 – ultima zi de depunere a cererilor de inscriere;
 • 10 octombrie 2011 – publicarea si transmiterea in vederea afisarii a listelor cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la examen;
 • 12 octombrie 2011 – ultima zi de depunere a contestatiilor de catre candidatii respinsi in urma verificarii indeplinirii conditiilor legale de participare la concurs, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea
 • 20 octombrie 2011 – solutionarea contestatiilor de catre Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii;
 • 21-26 octombrie 2011 – comunicarea hotararilor Sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii si formularea contestatiilor impotriva acestora, conform Regulamentului
 • 27 octombrie 2011 – solutionarea contestatiilor de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
 • 31 octombrie 2011 – publicarea si trimiterea in vederea afisarii a listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs
 • 5 si 6 noiembrie 2011 – sustinerea probelor scrise (5 noiembrie 2011 – drept civil si drept procesual civil si 6 noiembrie 2011 – drept penal si drept procesual penal)
 • 7 noiembrie 2011 – ultima zi de depunere a contestatiilor pentru drept civil/drept procesual civil si ultima zi de depunere a contestatiilor cu privire Ia baremele pentru drept penal/drept procesual penal
 • 9 noiembrie 2011 – publicarea baremelor definitive
 • 17 noiembrie 2011 – publicarea si trimiterea in vederea afisarii a rezultatelor probelor scrise
 • 21 noiembrie 2011 – ultima zi de depunere a contestatiilor cu privire la probele scrise
 • 28 noiembrie 2011 – publicarea si transmiterea in vederea afisarii a rezultatelor finale la probele scrise
 • 2-10 decembrie 2011 – sustinerea probelor orale
 • 13 decembrie 2011 – publicarea si transmiterea in vederea afisarii a rezultatelor finale ale examenului inscrise in tabelul de clasificare a candidatilor

Calendarul este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor.

Sursa: INM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close