Monitorul Oficial, Partea I – 10 august 2011

Monitorul Oficial 567/2011, Partea I

 • HG 740/2011 pentru completarea unor anexe la HG 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures
 • HG 765/2011 pentru completarea anexei 1 la HG 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad
 • HG 776/2011 privind desfiintarea unor unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale din judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Vrancea si municipiul Bucuresti
 • HG 779/2011 privind desfiintarea Preventoriului TBC Poiana ?apului aflat in reteaua sanitara a Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova
 • HG 780/2011 pentru aprobarea listei cuprinzand doua obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A., in calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora
 • HG 781/2011 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri in suprafatta totala de 62.702 m2, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Universitatea din Craiova, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”
 • HG 800/2011 privind aprobarea actului aditional 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera in perimetrul XIX Neptun, aprobat prin HG 1.233/2000
 • Ordinul 509/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980 si modificata prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin OG 69/2001
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 2 noiembrie 2010, definitiva la 11 aprilie 2011, in Cauza S.C. Apron Dynamics – S.R.L. Baia Mare impotriva Romaniei
 • Decizia Oficiului Romani pentru Drepturi de Autor 231/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suita rezultate in urma revanzarii ulterioare a operelor de arta vizuala
 • Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 11/2011 pentru aprobarea Normei 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Monitorul Oficial 568/2011, Partea I

 • HG 676/2011 pentru modificarea si completarea HG 532/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Caras-Severin, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Caras-Severin
 • HG 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu-Sighisoara”
 • HG 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu-Simeria”
 • HG 785/2011 privind darea in administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui imobil trecut in domeniul public al statului
 • HG 788/2011 pentru modificarea si completarea anexei 68 la HG 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad
 • Ordinul 4.677/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2011

Monitorul Oficial 569/2011, Partea I

 • Legea 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • Decretul 578/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii
 • Ordinul 162/2011 al ministrului administratiei si internelor privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor
 • Ordinul 1.940/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Programului de activitati si de coordonare tehnico-stiintifica a programului de monitorizare a zonei nationale a Dunarii
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 8 martie 2011, definitiva la 8 iunie 2011, in Cauza Colegiul Consilierilor Juridici Arges impotriva Romaniei

Monitorul Oficial 570/2011, Partea I

 • HG 798/2011 pentru modificarea si completarea HG 65/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
 • HG 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevazute prin dispozitiile art. 71 din OG 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
 • Ordinul 165/2011 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere
 • Ordinul 166/2.407/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal afferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativteritoriale pe anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice 7/57/2011, pentru unele judete
 • Ordinul 558/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusive proiectare, si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice
 • Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice 1.077/2011 privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close