Monitorul Oficial, Partea I – 17 august 2011

Monitorul Oficial 580/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 452 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale 621 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din OUG 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea 501/2002
 • Decizia Curtii Constitutionale 24 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (iii) si ale art. III alin. (24) din Legea 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991, astfel cum au fost modificate si completate prin articolul unic al titlului V din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale 672 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale 692 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil
 • Decizia Curtii Constitutionale 712 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Monitorul Oficial 581/2011, Partea I

 • Ordinul 580/2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului transporturilor 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe caile ferate din Romania
 • Ordinul 1.177/4.496/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructura critica nationala – „Industria chimica si nuclear”
 • Ordinul 1.994/2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
 • Ordinul 1.999/2.405/1.854/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Consiliului de Mediere 2.247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere 5/2007

Monitorul Oficial 582/2011, Partea I

 • Decretul 682/2011 pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului
 • Decretul 683/2011 pentru numirea unui membru al Guvernului
 • Ordinul 2.001/2.395/1.852/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Electrocentrale Galati” – S.A. si Societatea Comerciala „Electrocentrale Deva” – S.A., filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania 239/2011 pentru aprobarea formularelor de raport anual

Monitorul Oficial 583/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 619 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 4 alin. (1) din Legea 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • Decizia Curtii Constitutionale 634 din 12 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 din Legea fondului funciar 18/1991, ale art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1), (2), (2¹)-(2³), (3) si (3¹), art. 27, art. 28 si art. 31 alin. (1), (2), (5) si (6) din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 18/1991 si ale Legii 169/1997, astfel cum au fost modificate prin art. I din titlul VI al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si ale acestei legi
 • Decizia Curtii Constitutionale 648 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale 676 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 399 alin. (1) si (3) din Codul de procedura civila
 • Decizia Curtii Constitutionale 687 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) si art. 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ 554/2004
 • HG 824/2011 privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pe anul 2011 a unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat
 • Decizia Primului-ministru 78/2011 privind detasarea domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Dambovita

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close