Monitorul Oficial, Partea I – 22 august 2011

Monitorul Oficial 590/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 711 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele caresi-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 341/2004
 • Decizia Curtii Constitutionale 725 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Decizia Curtii Constitutionale 726 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2din OUG 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • Decizia Curtii Constitutionale 744 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (4) din Legea 53/2003 – Codul muncii
 • Decizia Curtii Constitutionale 757 din 7 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale 90 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 4 din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia Curtii Constitutionale 911 din 5 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Monitorul Oficial 591/2011, Partea I

 • OG 12/2011 privind preluarea personalului calificat in domeniul evaluarii conformitatii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
 • HG 747/2011 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Suediei, incheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 si 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Suediei privind cooperarea in domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008
 • HG 790/2011 pentru modificarea HG 984/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes”
 • HG 820/2011 pentru abrogarea HG 97/1991 privind sprijinirea activitatii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din strainatate, care desfasoara in Romania activitati cu caracter umanitar, medical si social
 • HG 821/2011 privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis
 • HG 827/2011 privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001
 • HG 830/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Spatii de invatamant si spatii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucuresti
 • Ordinul 32/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei 27 la Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare/autorizare sanitarveterinara a unitatilor/centrelor de colectare/ exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor 16/2010
 • Ordinul 1.251/2011 al ministrului sanatatii pentru abrogarea Ordinului ministrului sanatatii 311/2004 privind stabilirea specificatiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

Monitorul Oficial 592/2011, Partea I

 • HG 806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzand 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti
 • HG 808/2011 privind desfiintarea unei unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre Consiliul Judetean Arges
 • HG 809/2011 pentru modificarea anexelor 1 si 2/1 la HG 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investitii prevazute in etapa I de implementare a programului
 • HG 829/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
 • Ordinul 4.819/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Anna Maria” din localitatea Targu Ocna

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close