Monitorul Oficial, Partea I – 23 august 2011

Monitorul Oficial 593/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 739 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale 740 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale 746 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1si 2 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia Curtii Constitutionale 747 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. I si art. II din OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Decizia Curtii Constitutionale 748 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Monitorul Oficial 594/2011, Partea I

 • HG 804/2011 pentru aprobarea Amendamentului 5 convenit intre Guvernul Romaniei, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucuresti la 9 martie 2011 si la Galati la 11 martie 2011, la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002
 • HG 814/2011 privind aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, a unui imobil aflat in domeniul public al statului
 • HG 815/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea unor cheltuieli privind infiintarea unui serviciu de centru de raspuns cu apelare prin linie telefonica si posta electronica, prin care sa fie oferite informatii si consiliere lucratorilor romani din Spania si celor care doresc informatii despre noile reglementari privind piata muncii din Spania
 • HG 816/2011 pentru modificarea anexelor 1-3 la HG 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • HG 831/2011 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, judetul Arad
 • HG 835/2011 pentru modificarea si completarea HG 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea stabilirii unor masuriorganizatorice pentru indeplinirea de catre Romania a obligatiei de raportare catre Comisia Europeana, prevazuta la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport
 • Ordinul 4.860/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 5.616/2010
 • Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 663/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special

Monitorul Oficial 595/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 1.078 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.080 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • HG 775/2011 privind stabilirea masurilor pentru supravegherea pietei aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si stabilirea conditiilor de introducere pe piata a acestora
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 236/2011 privind comisionul maxim total ce poate fi retinut de organismele de gestiune colectiva din sumele colectate anual
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 237/2011 privind avizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 239/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

Monitorul Oficial 596/2011, Partea I

 • Ordinul 2.325/2.445/2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si institutia de credit partenera

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close