Monitorul Oficial, Partea I – 25 august 2011

Monitorul Oficial 600/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 800 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale 801 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
 • Decizia Curtii Constitutionale 855 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decizia Curtii Constitutionale 881 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. c) liniuta a treia teza finala din OG 21/1992 privind protectia consumatorilor
 • Decizia Curtii Constitutionale 936 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si 26 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Decizia Curtii Constitutionale 937 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • Decizia Curtii Constitutionale 941 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.079 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 554/2004

Monitorul Oficial 601/2011, Partea I

 • Decizia Curtii Constitutionale 696 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea 328/2006 pentru aprobarea OG 39/2005 privind cinematografia
 • Decizia Curtii Constitutionale 733 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) teza finala din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii
 • Decizia Curtii Constitutionale 930 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. c) si alin. (11) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia Curtii Constitutionale 1.087 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si ale art. II din OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri a diacente
 • HG 787/2011 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova in domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 24 martie 2011
 • Protocol de cooperare intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova in domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori
 • HG 807/2011 privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Victoria, judetul Brasov
 • Ordinul 4.865/2011 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic
 • Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor 241/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea public a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice

Monitorul Oficial 602/2011, Partea I

 • HG 832/2011 pentru modificarea si completarea anexei 41 la HG 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna
 • HG 834/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil apartinand domeniului public al statului, inregistrat in anexa 1 la HG 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HG 839/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale „Comalex” – S.A. Alexandria, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • Ordinul 34/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 42/2010
 • Ordinul 35/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala TEN GAZ – S.R.L.
 • Ordinul 193/2011 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 96/2011 pentru aprobarea componentei, organizarii si functionarii Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 547/2011 privind aprobarea cererii de incetare a activitatii Societatii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare” – S.R.L.
 • Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 548/2011 privind sanctionarea domnului Catalin Frost, administrator – conducator executiv, persoana semnificativa la Societatea Comerciala „Eurolife Broker de Asigurare” – S.R.L., cu retragerea aprobarii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close