Profesia de evaluator autorizat a fost reglementata

feature photo

In Monitorul Oficial 628/2011 a fost publicata OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, care reglementeaza activitatea de evaluare, precum si modalitatea de organizare si functionare a profesiei de evaluator autorizat.

Prin OG 24/2011 se infiinteaza Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, persoana juridica autonoma, potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial, autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de evaluator autorizat in Romania.

Evaluatorii autorizati desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:

a) evaluari de bunuri imobile;
b) evaluari de intreprinderi;
c) evaluari de bunuri mobile;
d) evaluari de actiuni si alte instrumente financiare;
e) evaluari de fond de comert si alte active necorporale;
f) verificari de rapoarte de evaluare.

Uniunea are in componenta sa urmatoarele categorii de membri, evaluatori autorizati:

a) membri stagiari, persoane fizice;
b) membri titulari, persoane fizice;
c) membri acreditati, persoane fizice;
d) membri corporativi, persoane juridice;
e) membri inactivi;
f) membri de onoare.

Dobandirea calitatii de evaluator autorizat
Examenele pentru atribuirea calitatii de membru stagiar al Uniunii se organizeaza de Consiliul director, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar adoptat de acesta.

Pentru dobandirea calitatii de membru stagiar, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscuta de autoritatile romane competente, potrivit legii, care atesta incheierea de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile propuse de catre Consiliul director si aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calitatii de membru stagiar;
b) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) sa fie declarat admis la examen;
d) sa achite taxa de examen in cuantumul si in termenele stabilite de Consiliul director.

Perioada de stagiu se incheie cu examen de finalizare a stagiaturii in termen de maximum 2 ani de la data atribuirii calitatii de membru stagiar.

Desfasurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregatire si realizarea unor rapoarte de evaluare in conformitate cu regulamentul de derulare si finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director.

In perioada de stagiu, taxa de stagiu se achita in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director.

Pot deveni membri stagiari fara sustinerea examenului persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d) si care au absolvit cursuri de formare specifice in domeniul evaluarii, aprobate de Consiliul director.

Poate fi membru titular numai acea persoana care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii.

Calitatea de membru titular se pierde daca persoana se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) nu urmeaza anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregatire continua;
b) nu incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare;
c) nu achita cotizatia anuala in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director;
d) este condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie.

Poate dobandi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime in profesia de evaluator de cel putin 3 ani care a promovat un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.

Calitatea de membru acreditat este acordata pentru 5 ani de la data sustinerii examenului de acreditare.

Calitatea de membru acreditat se pierde daca persoana se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) nu urmeaza anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregatire continua;
b) nu incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare;
c) nu a achitat cotizatia anuala in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director;
d) este condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;
e) nu promoveaza, la fiecare 5 ani de la data dobandirii calitatii de membru acreditat, un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.

Membrii titulari care la sfarsitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregatire sunt suspendati pana la efectuarea, intr-un termen de maximum 2 ani de la data suspendarii, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Daca in acest termen nu se face dovada indeplinirii acestei conditii, calitatea de membru al Uniunii inceteaza de drept. Constatarea incetarii calitatii de membru al Uniunii se face prin hotarare a Consiliului director.

Drepturile si obligatiile evaluatorilor autorizati

Evaluatorii autorizati au dreptul:

a) sa perceapa onorarii pentru activitatea desfasurata, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea estimata prin raportul de evaluare;
b) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Uniunii;
c) sa consulte bazele de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Uniunea si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Uniune pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;
d) sa fie alesi in organele de conducere si in comisiile Uniunii;
e) sa fie inscrisi in Tabloul Uniunii.

Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca cotizatia anuala. Neplata acesteia in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Uniune;
b) sa elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Uniune;
c) sa respecte codul de etica al profesiei de evaluator autorizat, precum si regulamentele adoptate de organele de conducere ale Uniunii.

OG 24/2011 reglementeaza de asemenea si sanctiunile disciplinare care se aplica evaluatorilor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

a) avertisment scris;
b) avertisment cu actiune corectiva profesionala;
c) suspendarea calitatii de membru pe o perioada de pana la 12 luni;
d) retragerea calitatii de membru al Uniunii.

In Biblioteca Legislativa online Legalis 2.0 puteti consulta textul integral al OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close