Acte publicate in Monitorul Oficial 643-646 din 9 septembrie 2011

Monitorul Oficial 643/2011, Partea I

 

HOTARARI ALE SENATULUI

Hotarare privind validarea unor magistrati alesi ca

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 863 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. bi) si b*) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Decizia nr. 897 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Decizia nr. 899 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (i) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Decizia nr. 945 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Decizia nr. 946 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Decizia nr. 1.057 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96, art. 97 si art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Decizia nr. 1.086 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) lit. e) si art. 109 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

870. — Hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii si Patrimoniului National din Romania si Ministerul Culturii din Republica Moldova, semnat laChisinau la 12 aprilie 2011

Acord de colaborare intre Ministerul Culturii si Patrimoniului National din Romania si Ministerul Culturii din Republica Moldova

 

Monitorul Oficial 644/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria”, situate pe raza localitatilor Alexandria, Nanov, Buzescu, Mavrodin si Nenciulesti din judetul Teleorman

Hotarare privind abrogarea si modificarea unor acte normative din domeniul cercetarii

 

Monitorul Oficial 645/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Comerciale „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM” — S.A. prin vanzarea unui pachet de actiuni reprezentand 20% din capitalul social si a mandatului Ministerului Transporturilor si infrastructurii pentru realizarea acesteia

Hotarare pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

Hotarare privind aprobarea practicarii sportului profesionist in ramura de sport baschet

Hotarare privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile aflate in domeniul privat al statului din administrarea unor unitati subordonate Administratiei Nationale    a    Penitenciarelor    in    administrarea Ministerului Administratiei si Internelor — Directia medicala — Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Hotarare privind modificarea Listei cuprinzand statele terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea   spalarii   banilor,   precum   si   pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.437/2008

Hotarare   privind   transmiterea   unor   drumuri forestiere  si  a  terenurilor  aferente  acestora  din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Arges

si in administrarea consiliilor locale ale acestora

Hotarare privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petroliera in perimetrul P IX— 1 Bertesti, incheiat intre Agentia   Nationala  pentru   Resurse Minerale si Moesia Oii and Gas P.L.C

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

Decizie privind sanctionarea Societatii Comerciale PRIMABROKERDEASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 

Monitorul Oficial 646/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1 j lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor tn Romania

Decizia nr. 794 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Decizia nr. 796 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Decizia nr. 811 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr.’ 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

Decizia nr. 812 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si d) din’ Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Decizia nr. 813 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 63 teza a’doua din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Decizia nr. 814 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 si 5 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de Stat

Decizia nr. 815 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 112 din Codul de procedura civila, precum si ale art. 30 si art. 35 din Codul familiei

Decizia nr. 816 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Decizia nr. 818 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Decizia nr. 820 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)si{11) si art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, precum si a prevederilor acestei ordonante in ansamblul sau

Decizia nr. 821 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 584 din Codul civil

Decizia nr. 822 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

Decizia nr. 823 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. Ai din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 1169 si art. 1173 alin. 1 din Codul civil

Decizia nr. 824 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) si ale art.’4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Decizia nr. 901 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si’art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close