Statutul profesiei de avocat cu ultimele modificari

feature photo

UNBR a dat publicitatii Statutul profesiei de avocat cu modificarile si completarile aduse prin:

  • Hotararea Congresului Avocatilor nr. 10/2007 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat (Monitorul Oficial nr. 511 din 31 iulie 2007)
  • Hotararea Congresului Avocatilor nr. 6 din 20-21 iunie 2008
  • Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 418 din 27 septembrie 2008
  • Hotararile Consiliului U.N.B.R. nr. 449 si 519 din 21 februarie 2009
  • Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1 din 19.02.2011
  • Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 258 din 9.06.2011
  • Hotararile Congresului Avocatilor nr. 14 si 15 din 10-11 iunie 2011

STATUT

Capitolul I. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat

Capitolul II. Organizarea profesiei de avocat

Sectiunea 1. Dobandirea calitatii de avocat

Subsectiunea 1. Primirea in profesie
Subsectiunea 2. Primirea in profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care sunt autorizate sa-si desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru
Subsectiunea 3. Demnitatea profesiei
Subsectiunea 4. Incompatibilitati
Subsectiunea 5. Modalitatile de primire in profesia de avocat
Subsectiunea 6. Interdictii
Subsectiunea 7. Tabloul anual al avocatilor
Subsectiunea 8. Suspendarea calitatii de avocat
Subsectiunea 9. Transferul intr-un alt barou
Subsectiunea 10. incetarea calitatii de avocat

Sectiunea 2. Organele profesiei de avocat

Subsectiunea 1. Baroul
Subsectiunea 2. U.N.B.R

Capitolul III. Activitatea profesionala a avocatului

Sectiunea 1. Continutul activitatii profesionale

Subsectiunea 1. Consultatii si cereri cu caracter juridic
Subsectiunea 2. Asistarea si reprezentarea clientilor
Subsectiunea 3. Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
Subsectiunea 4. Activitati fiduciare
Subsectiunea 5. Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate

Sectiunea 2. Relatiile dintre avocat si client

Subsectiunea 1. Principiile si regulile de baza ale relatiei dintre avocat si client
Subsectiunea 2. Contractul de asistenta juridica

Partea I. Forma si continutul contractului de asistenta juridica
Partea II. Efectele contractului de asistenta juridica

Subsectiunea 3. Asistenta judiciara

Partea I. Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare
Partea a II-a. Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare

Sectiunea 3. Relatiile dintre avocati

Subsectiunea 1. Confraternitatea si respectul reciproc
Subsectiunea 2. Concurenta profesionala

Sectiunea 4. Formele de exercitare a profesiei

Subsectiunea 1. Dispozitii generale
Subsectiunea 2. Cabinetul individual de avocat
Subsectiunea 3. Cabinetele asociate de avocati
Subsectiunea 4. Societatea civila profesionala
Subsectiunea 5. Societatea profesionala cu raspundere limitata

Sectiunea 5. Modalitatile de exercitare a profesiei

Subsectiunea 1. Dispozitii generale
Subsectiunea 2. Avocatul titular al cabinetului individual
Subsectiunea 3. Avocatul asociat
Subsectiunea 4. Avocatul colaborator
Subsectiunea 5. Avocatul salarizat in interiorul profesiei

Capitolul IV. Integritatea profesiei de avocat

Sectiunea 1. Drepturile si indatoririle avocatilor

Subsectiunea 1. Drepturile avocatului
Subsectiunea 2. Recuperarea capacitatii de munca
Subsectiunea 3. indatoririle avocatului
Subsectiunea 4. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei

Sectiunea 2. Arbitrajul

Subsectiunea 1. Dispozitii generale
Subsectiunea 2. Medierea
Subsectiunea 3. Arbitrajul

Sectiunea 3. Raspunderea disciplinara

Subsectiunea 1. Dispozitii generale
Subsectiunea 2. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare
Subsectiunea 3. Reguli de procedura

Capitolul V. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor

Sectiunea 1. Stagiul profesional

Subsectiunea 1. Dispozitii generale
Subsectiunea 2. Contractul de formare profesionala initiala
Subsectiunea 3. Suspendarea stagiului
Subsectiunea 4. Conditiile si efectele organizarii pregatirii profesionale pe durata stagiului
Subsectiunea 5. Finalizarea stagiului. inscrierea la examenul de definitivare in profesie
Subsectiunea 6. Examenul de definitivare in profesia de avocat

Sectiunea 2. Organizarea si functionarea I.N.P.P.A

Sectiunea 3. Pregatirea profesionala continua

Capitolul VI. Asigurarile sociale

Capitolul VII. Exercitarea in Romania a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Sectiunea 1. Dispozitii generale
Sectiunea 2. Dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocat
Sectiunea 3. inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat in tablourile avocatilor barourilor din Romania
Sectiunea 4. Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Capitolul VIII. Activitati economice si contabilitate

Capitolul IX. Dispozitii tranzitorii si finale

Anexa nr. I. Contract de asistenta juridica

Anexa nr. II. Imputernicire avocatiala

Anexa nr. III. Delegatie pentru asistenta judiciara obligatorie

Anexa nr. IV. Delegatie pentru asistenta judiciara gratuita

Anexa nr. V. Delegatie de substituire

Anexa nr. VI. Tabloul avocatilor

Anexa nr. VII. Tabloul avocatilor incompatibili

Anexa nr. VIII. Tabloul special al avocatilor straini

Anexa nr. IX. Contracte de colaborare

Anexa nr. X.  Contract de salarizare in interiorul profesiei

Anexa nr. XI. Contract de grupare a cabinetelor individuale de avocati

Anexa nr. XII. Contract pentru constituirea unei societati civile profesionale de avocati

Anexa nr. XIII. Statutul societatii civile profesionale de avocati

Anexa nr. XIV. Contract pentru constituirea unei societati profesionale de avocati cu raspundere limitata

Anexa nr. XV. Statutul Societatii profesionale cu raspundere limitata

Anexa nr. XVI. Certificat de inregistrare a societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata

Anexa nr. XVII. Registru de evidenta a contractelor de asistenta juridica

Anexa nr. XVIII. Registru de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat conform articolului 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Anexa nr. XIX. Registru de inregistrare a activitatilor fiduciare in conditiile art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Anexa nr. XX. Registru de inregistrare

Anexa nr. XXI. Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei

Anexa nr. XXII. Modelul firmei folosite de formele de exercitare a profesiei de avocat

Anexa nr. XXIII. Modelul si continutul parafei profesionale

Anexa nr. XXIV. Modelul si continutul parafei folosite de avocat pentru actele intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Anexa nr. XXV. Modelul si caracteristicile robei si ale accesoriilor acesteia

Anexa nr. XXVI. Modelul legitimatiei de avocat

Anexa nr. XXVII. Modelul insignei de avocat

Anexa nr. XXVIII. Act de infiintare a cabinetului individual de avocat

Anexa nr. XXIX. Conventie de asociaere a cabinetelori individuale de avocati (cabinete asociate)

Anexa nr. XXX. Registrul de evidenta al societatilor profesionale cu raspundere limitata

Anexa nr. XXXI. Metodologie de atestare a calificarii de avocat pentru inscrierea in tabloul unui barou din Romania in situatiile prevazute in cap. VIII din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Anexa nr. XXXII. Cerere de acordare a asistentei extrajudiciare

Statutul profesiei de avocat

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close