Acte publicate in Monitorul Oficial 653-656 din 14 septembrie 2011

Monitorul Oficial 653/2011, Partea I

DECRETE

Decret privind numirea unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al ministrului justitiei privind actualizarea numarului total al notarilor publici pentru anul 2011

REPUBLICARI

Hotararea Guvernului nr. 358/1991   privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

 

Monitorul Oficial 654/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 942 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum si ale art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Decizia nr. 943 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Decizia nr. 947 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992

Decizia nr. 957 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Decizia nr. 959 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (i) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare privind desemnarea autoritatii competente responsabile de punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licente FLEGT pentru importurile de lemn in Comunitatea Europeana

 

Monitorul Oficial 655/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 677 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3859 alin. 3 si art. 38510 alin. 21 din Codul de procedura penala

Decizia nr. 679 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedura penala

Decizia nr. 861 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si art. 214 alin. 5 din Codul de procedura penala

Decizia nr. 944 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

Decizia nr. 967 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 63 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

Decizia nr. 973 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) si art. 94 alin! (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul i’n Romania

Decizia nr. 1.071 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedura penala

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

1.749/C.— Ordin al ministrului justitiei privind modificarea Nomenclatorului specializarilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 199/C/2010

 

Monitorul Oficial 656/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 865 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 din Codul penal

Decizia nr. 993 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

ORDONANTE Sl HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Hotarare privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis in domeniul public al comunei Nadrag si in administrarea Consiliului Local al Comunei Nadrag

Hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului, in domeniul public al orasului Segarcea si in administrarea Consiliului Local al Orasului Segarcea, judetul Dolj

Hotarare privind transmiterea unor imobile din domeniul   public  al   statului  si   din   administrarea Ministerului    Educatiei,    Cercetarii,   Tineretului   si Sportului — Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret — Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava   in   domeniul   public   al   orasului   Gura Humorului si in administrarea Consiliului Local Gura Humorului

Hotarare  privind  transmiterea  unui  imobil  din domeniul   privat  al   statului   si   din   administrarea Serviciului Roman de Informatii in domeniul public al statului si in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole    comune,    alocate   de    la    Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 498/2008

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close