Acte publicate in Monitorul Oficial 667-671 din 20 septembrie 2011

Monitorul Oficial 667/2011, Partea I

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 961 din 12 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17—20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

Decizia nr. 972 din 12 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 şi 86 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 1.007 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Decizia nr. 1.029 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Decizia nr. 1.043 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Decizia nr. 1.062 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 

Monitorul Oficial 668/2011, Partea I

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 760 din 7 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a) şi b)’, art. 4 alin. (3) şi (4), art. 7—11 şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Decizia nr. 778 din 16 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 8 lit. a) şi b), art. 72 alin. 2, art. 77, art. 86 alin. 3, art. 87, art. 88 alin. 2, art. 173 alin. 1 şi art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, a art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, precum şi a Deciziei nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie — Secţiile Unite

Decizia nr. 864 din 23 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul penal

Decizia nr. 883 din 30 iunie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440—880 RON, precum şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Decizia nr. 904 din 5 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 şi art. 305, raportate la art. 3041 din Codul de procedură Civilă

Decizia nr. 917 din 5 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii   şi  justiţiei,   precum   şi   unele   măsuri

Decizia nr. 958 din 12 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Decizia nr. 960 din 12 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Decizia nr. 1.044 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

Decizia nr. 1.088 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărâre privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare’ şi Dezvoltare Economică, OECD, Teaching and Learnin’g International SurveyTALIS 2013, privind evaluarea internaţională a cadrelor didactice

 

Monitorul Oficial 669/2011, Partea I

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare Cărei km 0+000 — km 10+459″, pe raza localităţii Cărei din judeţul Satu Mare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii’de export a unei maşini de alezat şi frezat orizontală tip BPZ 105 CNC câtre firma L&T — MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India

Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind’ acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată

 

Monitorul Oficial 670/2011

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie „Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa” de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” —S.A

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizie privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

Monitorul Oficial 671/2011

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 14.     —    Hotărâre    privind    completarea    structurii    şi componenţei Guvernului.

DECRETE

Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 1.019 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. 1 şi 3 şi ale art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

Decizia nr. 1.033 din 14 iulie 2011 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 3841 din Codul de procedură civilă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010—2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close