Guvernul va revizui pachetul de servicii medicale sociale

Implementarea tichetului pentru sanatate are loc corelativ cu reconfigurarea  pachetului general de servicii medicale si redefinirea mecanismelor de plata a furnizorilor astfel incat sa se asigure o convergenta a stimulentelor din sistemul de sanatate pentru atingerea scopurilor dorite.

S-a reconfigurat pachetului general de servicii medicale din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si s-a identificat un mecanism optim pentru realizarea acestor obiective, mecanism propus sub denumirea „TICHETUL PENTRU SANATATE”.

Mecanismul identificat si propus are la baza un studiu realizat de Banca Mondiala, care pornind de la problema platilor informale concluzioneaza ca in conditiile in care pacientii doresc sa contribuie direct pentru sanatate, acest proces trebuie sa fie constientizat, reglementat si oficializat corespunzator. Propunerea pentru Romania se va numi „TICHETUL PENTRU SANATATE” si acesta este definit ca o modalitate (mecanism, procedura) care asigura accesul oricarei persoane la o gama de servicii medicale a caror utilizare conform nevoilor fiecaruia devine astfel posibila (prin diminuarea practicilor actuale de suprautilizare) si care imbunatateste accesul la serviciile care apar ca fiind aparent deficitare.

Materializarea acestui tichet pentru sanatate se produce prin participarea asiguratului cu o contributie personala la plata serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in momentul in care beneficiaza efectiv de acestea, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

 

I. RECONFIGURAREA pachetului general de servicii medicale

 

 1. 1.      Asistenta primara
  1. Pachetul de servicii. Sunt propuse urmatoarele modificari fata de pachetul de baza actual:
 • Stabilirea programul normal de activitate al medicului la 7ore/zi la cabinet;
 • Eliminarea din pachetul de servicii a vizitelor la domiciliu din partea medicului de familie din timpul orelor de program normal  (7 ore/ zi)
 • Nu se vor mai limita numarul de consultatii la domiciliul pacientului in afara orelor de program normal (7 ore pe zi)
 1. Modificarea mecanismelor de plata actuale
 • Reducerea ponderii capitatiei in total fond alocat asistentei primare de la 90% la 50%
 • Introducerea in cadrul platii per serviciu si a platii per consultatie (pentru consultatia initiala – 15 puncte si cea de control – 10 puncte) efectuata pentru pacientii de pe lista sa. Nota:
  • Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie au obligatia de a prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90 de zile inclusiv.
  • Sunt scutite de la Contributie personala consultatiile aferente platii per serviciu a medicilor de familie si cele aferente serviciilor acoperite prin capitatie.
  • Introducerea unei valori estimate la plata per serviciu in asistenta primara
  • Pentru vizitele la domiciliu efectuate in afara programului normal de lucru (7 ore pe zi) se vor deconta 10 puncte per consultatie
  • Eliminarea  platii separate a examenelor EKG si Ecografie  (care sunt parte a consultatiei pacientului respectiv)
 1. Introducerea unei contributii personale din partea pacientului
 • Se va percepe o contributie personala din partea pacientului de 5 de lei la fiecare consultatie (pentru prezentarile in cazul afectiunilor acute se va puncta consultatia initiala si cea de control).
 • Pentru vizitele la domiciliu efectuate in afara programului normal de lucru (7 ore pe zi) se va percepe o contributie personala din partea pacientului de 15 de lei.

 

 1. 2.      Ambulatoriul de specialitate clinic
  1. Pachetul de servicii. Sunt propuse urmatoarele modificari fata de pachetul de baza actual:
 • Eliminarea explorarilor functionale (din lista serviciilor paraclinice) din pachetul de servicii decontat separat pentru ambulatoriul clinic de specialitate, cu ajustarea tarifelor pentru consultatiile respective ce impun aceste explorari
 1. Modificarea mecanismelor de plata actuale
 • Medicul din ambulatoriul de specialitate nu poate avea decat un singur contract cu casa de asigurari de sanatate, indiferent de forma de organizare a ambulatoriului;
 • Pentru vizitele la domiciliu efectuate in afara programului normal de activitate (7 ore pe zi) se vor plati 10 puncte per consultatie si nu se va limita numarul de consultatii
 1. Introducerea unei contributii personale din partea pacientului
 • Pentru fiecare consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu, contributia personala din partea pacientului este de 10 de lei
 • Pentru vizitele la domiciliu efectuate in afara programului normal de activitate (7 ore pe zi) se va percepe o contributie personala din partea pacientului de 20 de lei
 • Pentru serviciile de recuperare-reabilitare din ambulatoriu (proceduri) se va percepe o contributie personala din partea pacientului de 50 de lei pe cura de tratament (maxim 10 zile cu maxim 4 proceduri pe zi).

 

 1. 3.      Ambulatoriul de specialitate paraclinic
  1. Pachetul de servicii. Sunt propuse urmatoarele modificari fata de pachetul de baza actual:
 • Eliminarea din pachetul de servicii a unor servicii:
  • investigatii paraclinice pentru care recomandarile, respectiv efectuarea acestora s-a situat sub 100 cazuri anual in cursul ultimilor 2 ani.
  • Eliminarea serviciilor paraclinice ce nu se pot face in ambulatoriu, de exemplu: pentru noile tehnologii introduse in anul 2009 sa existe la nivelul fiecarui furnizor ce contracteaza cu casele de asigurari de sanatate dovada utilizarii unor ghiduri sau protocoale de practica!
 1. Modificarea mecanismelor de plata actuale. Propuneri:
 • Diminuarea tarifelor actuale ale serviciile paraclinice de laborator cu valoarea sumelor provenite din contributie personala (1 leu) pentru fiecare analiza de laborator, prin negocierea tarifelor la contractare intre casele de asigurari de sanatate si laboratoare
 • Stabilirea unor criterii clare si transparente de rationalizare a ofertei (contractare selectiva de catre casele de asigurari de sanatate pe baza nevoii de servicii – corelativ cu rationalizarea ofertei in ambulatoriul de specialitate clinic si a licitatiei de preturi)
 1. Introducerea unei contributii personale din partea pacientului
 • contributia personala de la pacient la analizele de laborator este de 1 leu pe analiza
 • contributia personala de la pacient pentru serviciile paraclinice de tip Rx si alte explorari imagistice, explorari functionale este de 5 lei pe investigatie
 • contributia personala de la pacient pentru investigatii de inalta performanta (CT, RMN, angiografie, scintigrafie etc.) este de 25-200 lei pe investigatie in functie de tipul investigatiei. In aceasta situatie nu se mai poate solicita nici o alta plata din partea pacientului pentru serviciul respectiv.

 

 1. 4.     
  1. Pachetul de servicii. Sunt propuse urmatoarele modificari fata de pachetul de baza actual:
 • Redefinirea spitalizarii de zi (servicii clar definite si cu plati aferente si tipuri de cazuri ce pot fi rezolvate in spitalizare de zi, cu plata pe caz rezolvat)
 • Identificarea prin reguli de validare a cazurilor „la limita” din punct de vedere al incadrarii lor in pachetul de baza (e.g. urgentele, corectii estetice etc.)
 • Introducerea protocoalelor clinice/ ghidurilor de practica pentru anumite DRG-uri
 • Eliminarea posibilitatii de a se prescrie medicamente cu si fara contributie personala la structurile de urgenta spitaliceasca (cu exceptia medicamentelor prescrise de urgenta in perioada sarbatorilor legale sau in cursul saptamanii pentru maxim 24 h si in weekend pentru maxim 72 h)
 • Eliminarea posibilitatii de eliberare de concedii medicale din partea medicilor care functioneaza in structurile de urgenta ale spitalelor
 1. Modificarea mecanismelor de plata actuale
 • Ajustarea tarifelor si a valorilor relative in functie de costurile reale din sistem si a protocoalelor/ ghidurilor adoptate
 • Alinierea tarifelor pentru cazurile rezolvate in spitalizare de zi la 100% din valoarea tarifului pentru spitalizare continua, doar in conditiile revizuirii serviciilor ce pot fi efectuate prin spitalizarea de zi
 1. Introducerea unei contributii personale din partea pacientului
 • 20 lei /consultatie la structurile de urgente ale spitalelor, in situatia in care pacientul respectiv nu intra in categoria urgentelor si nu se interneaza in spital
 • 10 lei /episod de spitalizare de zi (servicii sau caz rezolvat), iar in cazul efectuarii unor investigatii de inalta performanta se vor adauga si coplatile aferente acestora
 • 50 lei /episod de spitalizare

Se va stabili o limita maxima pentru suma anuala aferenta contributiei personale, care aceasta va fi platita de catre pacient doar in momentul accesarii serviciilor de sanatate necesare.

Sursa: Ministerul Sanatatii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close