Modificarile Legii privind ucenicia la locul de munca

feature photo

Necesitatea reinnoirii continue a cunostintelor, aptitudinilor si competentelor cetatenilor este fundamentala pentru competitivitatea si coeziunea sociala a Uniunii Europene, in acest sens, formarii profesionale revenindu-i o contributie cheie.

In Romania, un numar considerabil de tineri se confrunta cu provocari in tranzitia de la sistemul de invatamant la viata profesionala, de la somaj la viata profesionala si de la incadrarea in munca temporara sau cu fractiune de norma la incadrarea in munca cu norma intreaga. Incompatibilitatile dintre cerere si oferta in ceea ce priveste competentele ii impiedica adesea pe tineri sa gaseasca o incadrare adecvata in munca. In plus, lipsa de experienta profesionala constituie un obstacol important in capacitatea tinerilor de a patrunde pe piata fortei de munca. Avand in vedere lipsa unei calificari corespunzatoare, un numar considerabil de tineri nu au adesea alta sansa decat acceptarea unor oferte precare de incadrare in munca precum stagii neplatite sau insuficient platite, sau sunt expusi fenomenelor de subocupare a fortei de munca sau de munca nedeclarata. Tinerii din anumite categorii sociale sunt cu precadere expusi riscului de excluziune de pe piata fortei de munca. Aceste categorii includ persoanele cu un nivel scazut de calificare, persoanele cu handicap, persoanele care abandoneaza timpuriu studiile, persoanele care nu sunt nici incadrate in munca si nici nu urmeaza un program de educatie sau formare si tinerii din comunitatile marginalizate si defavorizate cum ar fi populatia roma, precum si migrantii legali tineri.

Schimbarile preconizate se pot grupa astfel:

1. Schimbari referitoare la continutul contractului de

– Contractul de ucenicie la locul de munca trebuie sa contina elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, precum si clauzele prevazute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata;

Contractul de ucenicie la locul de munca are o forma standard prezentata in anexa la proiectul de act normativ – Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca. Acesta are ca parte componenta Planul de activitate al ucenicului prevazut in anexa nr. 2 la CULM iar programul de formare prin ucenicie este parte componenta a planului de activitate si se elaboreaza in concordanta cu standardul ocupational sau cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii;

– Prin contract, angajatorul se obliga sa organizeze evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, cel putin prin:

a)contactarea unui centru autorizat de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale;

b)asigurarea conditiilor necesare pentru inscrierea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor;

c)asigurarea conditiilor necesare pentru participarea ucenicului la procesul de evaluare si certificare a competentelor.

– Contractul contine o clauza referitoare la evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca care se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale;

– Pentru a raspunde nevoilor reale ale ucenicilor, dar si ale angajatorilor contractul de ucenicie la locul de munca poate contine si alte clauze specifice, cu respectarea legislatiei in vigoare;

– In conditiile in care persoana incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic, in registrul general de evidenta a salariatilor, prevazut de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, rubrica ,,functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, se completeaza cu urmatoarele informatii:

a) denumirea calificarii recunoscuta la nivel national pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

b) denumirea ocupatiei conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

– Angajatorul este obligat ca anterior inceperii activitatii sa inmaneze ucenicului sau, dupa caz, parintelui sau reprezentantului legal, un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de munca. Aceasta modificare a avut in vedere coroborarea cu dispozitiile art. 16(3) din Legea Nr. 53/2003, Codul Muncii, Republicata;

Durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabileste numai in functie de nivelul de calificare, in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor. Conditiile de acces pentru persoanele care urmeaza sa incheie un CULM sunt cele prevazute in anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

Perioada de proba la care poate fi supus ucenicul face parte integranta din durata pentru care se incheie contractul de ucenicie la locul de munca si nu poate depasi 30 de zile lucratoare.

2. Schimbari referitoare la coordonatorul de ucenicie

– Atributiile, drepturile si obligatiile coordonatorului de ucenicie in raport cu activitatea de coordonare a activitatii ucenicului, se stabilesc in conditiile Codului muncii, prin act aditional la contractul individual de munca al persoanei desemnate de angajator pentru a indeplini functia de coordonator de ucenicie;

– Coordonatorul de ucenicie trebuie: sa detina o calificare pentru ocupatia/calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie; sa aiba o experienta profesionala, in ultimii 10 ani, de cel putin 5 ani in ocupatia pentru care este necesara calificarea pentru care se organizeaza programul de ucenicie la locul de munca; sa nu aiba cazier judiciar, sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close