Acte publicate in Monitorul Oficial 686-689 din 28 septembrie 2011

Monitorul Oficial 686/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrari destinate prevenirii si inlaturarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Arad in administrarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Hotarare privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias, judetul Sibiu, in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si’ functionare a Consiliului de mediere, aprobat’ prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

Monitorul Oficial 687/2011, Partea I

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

Decizia nr. 851 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (i) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

Decizia nr. 853 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 4 si 6 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 956 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1—3 si art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum si a Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007

Decizia nr. 963 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (21) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Decizia nr. 964 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1020, art. 1021, art. 1429 p’ct. 2 si art. 1439 din Codul civil

Decizia nr. 971 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 966 si 968 din Codul civil

Decizia nr. 995 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizia nr. 1.001 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1 si ale art. 317 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.009 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Decizia nr. 1.018 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedura civila

Decizia nr. 1.025 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economica, stiintifica si tehnica, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2010

Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei cu privire

la cooperarea economica, stiintifica si tehnica

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie

 

Monitorul Oficial 688/2011, Partea I

HOTARARI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI

Hotarare pentru numirea Avocatului Poporului

Hotarare privind numirea unor consilieri de conturi

si a unui vicepresedinte ai Autoritatii de Audit

Hotarare privind numirea unui membru, cu functia de vicepresedinte, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Hotarare privind numirea unui senator si a unui deputat in calitatea de membru al Comisiei pentru evaluarea activitatii Consiliului National de Solutionare

a Contestatiilor

Hotarare    privind    numirea    presedintelui,    a vicepresedintilor si a unui membru ai  Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

Hotarare privind numirea unui reprezentant al Parlamentului Romaniei in componenta Consiliului Statistic National

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

Decizie privind numirea Comisiei de disciplina

pentru inaltii functionari publici

Decizie privind constatarea suspendarii, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei luliana Lascu, secretar general in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Decizie pentru eliberarea domnului Razvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Tribunalului Uniunii Europene, cu    rang    de    subsecretar    de    stat    in    cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

Decizie privind numirea domnului Razvan-Horatiu Radu in functia de agent guvernamental insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Tribunalului Uniunii Europene, precum si a celorlalte institutii europene, cu rang de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Europene

Decizie privind numirea doamnei Dobre Anca-Roxana in functia de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Decizie privind numirea domnului Icobet Traian in functia de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul  achizitiilor publice in  cadrul  Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Decizie privind numirea domnului Boghiu Bogdan-Marius  in  functia  de  consilier de  solutionare  a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

Monitorul Oficial 689/2011, Partea I

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare   a    Societatii    Comerciale    PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI —S.R.L

Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SCALA BROKER

DE ASIGURARE —S.R.L

Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER —S.R.L

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close